پاورپوینت معماری در اقلیم سرد -17 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت معماری در اقلیم سرد قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 17   محتویات ‌چکیده محتوای فایلسلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می کنند . کوههایی نیز به صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان ، شیر کوه و …    فهرستشرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی خصوصیات کلی فرم بنا ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا پلان ، فرم بنا و نحوه ی قرار گیری آن اتاق های کوچک با ارتفاع کم بازشو های کوچک دیوارهای نسبتا قطور بام های مسطح نوع مصالح …

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد -17 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت معماری در اقلیم سرد قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 17   محتویات ‌چکیده محتوای فایلسلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می کنند . کوههایی نیز به صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان ، شیر کوه و …    فهرستشرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی خصوصیات کلی فرم بنا ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا پلان ، فرم بنا و نحوه ی قرار گیری آن اتاق های کوچک با ارتفاع کم بازشو های کوچک دیوارهای نسبتا قطور بام های مسطح نوع مصالح …

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد -17 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت معماری در اقلیم سرد قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 17   محتویات ‌چکیده محتوای فایلسلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می کنند . کوههایی نیز به صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان ، شیر کوه و …    فهرستشرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی خصوصیات کلی فرم بنا ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا پلان ، فرم بنا و نحوه ی قرار گیری آن اتاق های کوچک با ارتفاع کم بازشو های کوچک دیوارهای نسبتا قطور بام های مسطح نوع مصالح …

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد -17 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت معماری در اقلیم سرد قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 17   محتویات ‌چکیده محتوای فایلسلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می کنند . کوههایی نیز به صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان ، شیر کوه و …    فهرستشرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی خصوصیات کلی فرم بنا ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا پلان ، فرم بنا و نحوه ی قرار گیری آن اتاق های کوچک با ارتفاع کم بازشو های کوچک دیوارهای نسبتا قطور بام های مسطح نوع مصالح …