پاورپوینت طب اسلامی- طب مسلمانان

              نوع فایل: power point قابل ویرایش 67 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: علي بن سهل بن ربن طبري در فردوس الحكمه يافته هاي خود را با خواندن نوشته هاي حكيمان به ويژه وجيزه هاي به جاي مانده از مردم سوريه و ديگر كشورها كه تنها به يكي از رشته هاي متعدد طب پرداخته بود به كار گرفته در نهايت كتابي را نهادم كه دانش پيشينيان و معاصران را در بر گرفته است.)) وي بخشهاي مختلفي از كتاب خود را به نقل مستقيم مطالب از بقراط و جالينوس و… اختصاص داده است. مثلاً بخش هفتم از گفتار دوم از گونه چهارم كتاب را، گفته هاي بقراط درباره مغز و در بخش بيست و چهارم از گفتار دهم گونه چهارم به «بخشهايي از كتاب بقراط در ضرورت شناخت» اختصاص يافته است. علماء اهل سنت و علماء تشيع محسن عقيل، علامه شبّر، طارق طنطاوي، شيخ حر عاملي دانشنامه احاديث پزشكي (حجه الاسلام ري شهري )   فهرست مطالب و اسلایدها: اختلاط اين دو مقوله در نوشتار محققان و انديشمندان چهار منبع براي پزشكي اسلامي (طب اسلامي) Islamic  medicine آبشخور اصلي طب در بين دانشمندان مسلمان ك …

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 67             اختلاط اين دو مقوله در نوشتار محققان و انديشمندان « در اين مقدمه نخست اشاره مختصري به منابع پزشكي اسلامي كه طب النبي و طب ايراني و طب هندي و طب يوناني است مي كنيم …» « دانشمندان اسلامي آنچه را كه در قرآن و احاديث پيغمبر اسلام (ص) درباره حفظ صحت و سلامتي و جلوگيري از بيماري وارد شده جمع آوري كرده آن را به طب النبي يا طب النبوي موسوم ساخته اند…» …

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 67             اختلاط اين دو مقوله در نوشتار محققان و انديشمندان « در اين مقدمه نخست اشاره مختصري به منابع پزشكي اسلامي كه طب النبي و طب ايراني و طب هندي و طب يوناني است مي كنيم …» « دانشمندان اسلامي آنچه را كه در قرآن و احاديث پيغمبر اسلام (ص) درباره حفظ صحت و سلامتي و جلوگيري از بيماري وارد شده جمع آوري كرده آن را به طب النبي يا طب النبوي موسوم ساخته اند…» …

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 67             اختلاط اين دو مقوله در نوشتار محققان و انديشمندان « در اين مقدمه نخست اشاره مختصري به منابع پزشكي اسلامي كه طب النبي و طب ايراني و طب هندي و طب يوناني است مي كنيم …» « دانشمندان اسلامي آنچه را كه در قرآن و احاديث پيغمبر اسلام (ص) درباره حفظ صحت و سلامتي و جلوگيري از بيماري وارد شده جمع آوري كرده آن را به طب النبي يا طب النبوي موسوم ساخته اند…» …

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 67             اختلاط اين دو مقوله در نوشتار محققان و انديشمندان « در اين مقدمه نخست اشاره مختصري به منابع پزشكي اسلامي كه طب النبي و طب ايراني و طب هندي و طب يوناني است مي كنيم …» « دانشمندان اسلامي آنچه را كه در قرآن و احاديث پيغمبر اسلام (ص) درباره حفظ صحت و سلامتي و جلوگيري از بيماري وارد شده جمع آوري كرده آن را به طب النبي يا طب النبوي موسوم ساخته اند…» …

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 67             اختلاط اين دو مقوله در نوشتار محققان و انديشمندان « در اين مقدمه نخست اشاره مختصري به منابع پزشكي اسلامي كه طب النبي و طب ايراني و طب هندي و طب يوناني است مي كنيم …» « دانشمندان اسلامي آنچه را كه در قرآن و احاديث پيغمبر اسلام (ص) درباره حفظ صحت و سلامتي و جلوگيري از بيماري وارد شده جمع آوري كرده آن را به طب النبي يا طب النبوي موسوم ساخته اند…» …

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 67             اختلاط اين دو مقوله در نوشتار محققان و انديشمندان « در اين مقدمه نخست اشاره مختصري به منابع پزشكي اسلامي كه طب النبي و طب ايراني و طب هندي و طب يوناني است مي كنيم …» « دانشمندان اسلامي آنچه را كه در قرآن و احاديث پيغمبر اسلام (ص) درباره حفظ صحت و سلامتي و جلوگيري از بيماري وارد شده جمع آوري كرده آن را به طب النبي يا طب النبوي موسوم ساخته اند…» …