پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2 فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 210           اهداف رفتاري آشنايي دانشجو با : 1- وحي و پيامبري 2- رابطه علم و دين 3- صنعت در قرآن 4- اعجاز قرآن 5- خاتميت 6- اسلام و متقاضيان زمان 7- قلمرو دين 8- تعدد اديان 9- امامت و رهبري 10- مرجعيت و ولايت در عصر غيبت بخش يكم وحي و پيامبري بخش دوم امامت و رهبري بخش سوم مرجعيت و ولايت در عصر غيبت …

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2 فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 210           اهداف رفتاري آشنايي دانشجو با : 1- وحي و پيامبري 2- رابطه علم و دين 3- صنعت در قرآن 4- اعجاز قرآن 5- خاتميت 6- اسلام و متقاضيان زمان 7- قلمرو دين 8- تعدد اديان 9- امامت و رهبري 10- مرجعيت و ولايت در عصر غيبت بخش يكم وحي و پيامبري بخش دوم امامت و رهبري بخش سوم مرجعيت و ولايت در عصر غيبت …

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2 وحی و پیامبری امامت و رهبری مرجعیت و ولایت در عصر غیبت فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 126             اندیشه اسلامی 2 وحی و پیامبری امامت و رهبری مرجعیت و ولایت در عصر غیبت معنا و مفهوم وحي الف : پديده اي خارق العاده ، براي فهم آن به وصف آورنده نگاه مي كنيم ب : معناي لغوي وحي . اشاره سرعت 3. تفهيم …

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2 وحی و پیامبری امامت و رهبری مرجعیت و ولایت در عصر غیبت فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 126             اندیشه اسلامی 2 وحی و پیامبری امامت و رهبری مرجعیت و ولایت در عصر غیبت معنا و مفهوم وحي الف : پديده اي خارق العاده ، براي فهم آن به وصف آورنده نگاه مي كنيم ب : معناي لغوي وحي . اشاره سرعت 3. تفهيم …

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2 فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 210           اهداف رفتاري آشنايي دانشجو با : 1- وحي و پيامبري 2- رابطه علم و دين 3- صنعت در قرآن 4- اعجاز قرآن 5- خاتميت 6- اسلام و متقاضيان زمان 7- قلمرو دين 8- تعدد اديان 9- امامت و رهبري 10- مرجعيت و ولايت در عصر غيبت بخش يكم وحي و پيامبري بخش دوم امامت و رهبري بخش سوم مرجعيت و ولايت در عصر غيبت …

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

                نوع فایل power point قابل ویرایش 126 اسلاید   قسمتی از اسلایدها:                                                  وحي و نبوغ 1. نبوغ قدرت شديد ذهني است كه طي مراحل لازم ندارد 2. وحي بر اثر گشوده شدن چشم انداز جديد بوجود مي آيد وحي و كشف شهود كشف و شهود از انسان آغاز مي شود كه شخص با ریاضت بدان می رسد.  وحي پيامبر فقط مخاطب و گيرنده است از جمله دلائل وحي و نبوت جاودانگی انسان 3. چون هدف از آفرينش انسان كمال راستين اوست . 2. كارهاي دنيوي مقدمه رسيدن به سعادت اخروي است 1. سعادت اخروي اصل است الف : آفرينش هدفمند است .                           ب : كمال …

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2 وحی و پیامبری امامت و رهبری مرجعیت و ولایت در عصر غیبت فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 126             اندیشه اسلامی 2 وحی و پیامبری امامت و رهبری مرجعیت و ولایت در عصر غیبت معنا و مفهوم وحي الف : پديده اي خارق العاده ، براي فهم آن به وصف آورنده نگاه مي كنيم ب : معناي لغوي وحي . اشاره سرعت 3. تفهيم …

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2 فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 210           اهداف رفتاري آشنايي دانشجو با : 1- وحي و پيامبري 2- رابطه علم و دين 3- صنعت در قرآن 4- اعجاز قرآن 5- خاتميت 6- اسلام و متقاضيان زمان 7- قلمرو دين 8- تعدد اديان 9- امامت و رهبري 10- مرجعيت و ولايت در عصر غيبت بخش يكم وحي و پيامبري بخش دوم امامت و رهبري بخش سوم مرجعيت و ولايت در عصر غيبت …

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2 فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 210           اهداف رفتاري آشنايي دانشجو با : 1- وحي و پيامبري 2- رابطه علم و دين 3- صنعت در قرآن 4- اعجاز قرآن 5- خاتميت 6- اسلام و متقاضيان زمان 7- قلمرو دين 8- تعدد اديان 9- امامت و رهبري 10- مرجعيت و ولايت در عصر غيبت بخش يكم وحي و پيامبري بخش دوم امامت و رهبري بخش سوم مرجعيت و ولايت در عصر غيبت …

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2 فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 210           اهداف رفتاري آشنايي دانشجو با : 1- وحي و پيامبري 2- رابطه علم و دين 3- صنعت در قرآن 4- اعجاز قرآن 5- خاتميت 6- اسلام و متقاضيان زمان 7- قلمرو دين 8- تعدد اديان 9- امامت و رهبري 10- مرجعيت و ولايت در عصر غيبت بخش يكم وحي و پيامبري بخش دوم امامت و رهبري بخش سوم مرجعيت و ولايت در عصر غيبت …