پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 ( صورت جریان وجوه نقد ) 47 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 ( صورت جریان وجوه نقد ) 47 اسلاید فهرست مطالب    کاربرد اطلاعات تاريخي مربوط به جريانهاي نقدي     نکات قابل توجه براي استفاده از اطلاعات صورت جريان وجوه نقد     مزاياي اطلاعات صورت جريان وجوه نقد در مقايسه با اطلاعات ساير اجزاي صورتهاي مالي اساسي     دامنه کاربرد     وجه نقد     معادل وجه نقد     جريان وجه نقد     نکات قابل توجه در مورد تعريف وجه نقد     دلايل عدم شمول معادل وجه نقد در تعريف وجه نقد     طبقه بندي جريانهاي نقدي     جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي     روشهاي گزارشگري جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي     در ارائه جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي،  تبعيت از الگوهاي زير ضروري است     جريانهاي نقدي ناشي ازبازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي     جريانهاي نقدي ناشي ازبازده سرمايه گذا …