پاورپوینت آشنایی با معماران مدرن -65 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت آشنایی با معماران مدرن قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:65     محتویات ‌چکیده محتوای فایلمعمار و نظريه پرداز، پدر عقليون راسيوناليستهاي ساختاري است، نوشته هاي او پاية معماري مدرن است. اثر Pietionnaire Raisonne de L’achitecture … از ويولت در 10 جلد از 1854 تا 1861 به چاپ رسيد و ديدگاه هاي او را دربارة گوتيك نشان مي‌دهد نه تنها اين سبك به عنوان يك ساختار منطقي و سيستم سازه اي مورد قبول در آمد، بلكه اين سبك به خوبي قادر به تحمل كردن فشار زمان و قدرت بود. او در سال 1830 در انقلاب فرانسه شركت كرد. در سال 1851 در مدرسه بوزار تدريس نقشه‌كشي ‌كرد…    فهرستآشنایی با معماری معاصر و معماران مدرن مدرنيسم و تجددگرائي نئوکلاسیسم …

پاورپوینت آشنایی با معماران مدرن -65 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت آشنایی با معماران مدرن قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:65     محتویات ‌چکیده محتوای فایلمعمار و نظريه پرداز، پدر عقليون راسيوناليستهاي ساختاري است، نوشته هاي او پاية معماري مدرن است. اثر Pietionnaire Raisonne de L’achitecture … از ويولت در 10 جلد از 1854 تا 1861 به چاپ رسيد و ديدگاه هاي او را دربارة گوتيك نشان مي‌دهد نه تنها اين سبك به عنوان يك ساختار منطقي و سيستم سازه اي مورد قبول در آمد، بلكه اين سبك به خوبي قادر به تحمل كردن فشار زمان و قدرت بود. او در سال 1830 در انقلاب فرانسه شركت كرد. در سال 1851 در مدرسه بوزار تدريس نقشه‌كشي ‌كرد…    فهرستآشنایی با معماری معاصر و معماران مدرن مدرنيسم و تجددگرائي نئوکلاسیسمV …

پاورپوینت آشنایی با معماران مدرن -65 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت آشنایی با معماران مدرن قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:65     محتویات ‌چکیده محتوای فایلمعمار و نظريه پرداز، پدر عقليون راسيوناليستهاي ساختاري است، نوشته هاي او پاية معماري مدرن است. اثر Pietionnaire Raisonne de L’achitecture … از ويولت در 10 جلد از 1854 تا 1861 به چاپ رسيد و ديدگاه هاي او را دربارة گوتيك نشان مي‌دهد نه تنها اين سبك به عنوان يك ساختار منطقي و سيستم سازه اي مورد قبول در آمد، بلكه اين سبك به خوبي قادر به تحمل كردن فشار زمان و قدرت بود. او در سال 1830 در انقلاب فرانسه شركت كرد. در سال 1851 در مدرسه بوزار تدريس نقشه‌كشي ‌كرد…    فهرستآشنایی با معماری معاصر و معماران مدرن مدرنيسم و تجددگرائي نئوکلاسیسم …

پاورپوینت آشنایی با معماران مدرن -65 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت آشنایی با معماران مدرن قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:65     محتویات ‌چکیده محتوای فایلمعمار و نظريه پرداز، پدر عقليون راسيوناليستهاي ساختاري است، نوشته هاي او پاية معماري مدرن است. اثر Pietionnaire Raisonne de L’achitecture … از ويولت در 10 جلد از 1854 تا 1861 به چاپ رسيد و ديدگاه هاي او را دربارة گوتيك نشان مي‌دهد نه تنها اين سبك به عنوان يك ساختار منطقي و سيستم سازه اي مورد قبول در آمد، بلكه اين سبك به خوبي قادر به تحمل كردن فشار زمان و قدرت بود. او در سال 1830 در انقلاب فرانسه شركت كرد. در سال 1851 در مدرسه بوزار تدريس نقشه‌كشي ‌كرد…    فهرستآشنایی با معماری معاصر و معماران مدرن مدرنيسم و تجددگرائي نئوکلاسیسم …