پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري

                نوع فایل power point   قابل ویرایش 42 اسلاید   قسمتی از اسلایدها گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف ) سابقة تاريخي 1- پس از تلاش و كوشش‌هاي فراوان جمع زيادي از حقوقدانان پيش از انقلاب اسلامي درسال 1339، قانون تاسيس شوراي دولتي از تصويب كميسيون‌هاي مجلسين گذشت. اما دولت‌هاي وقت عليرغم اينكه اختيار مطلق در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند، هرگز آن را تاسيس نكردند. 2- سپس از انقلاب اسلامي ضرورت تشكيل ديوان عدالت اداري در قانون اساسي متبلور گرديد. اصل 170 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آيين‌ نامه‌هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه خودداري كنند و همه كس مي‌تواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان بخواهد»   فهرست مطالب و اسلایدها گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف) سابقة تاريخي ب) تشكيلات ديوان گفتار دوم : صلاحي …

پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري

                نوع فایل: power point قابل ویرایش 42 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: مهلت درخواست اعادة دادرسي در اين قانون پيش بيني نگرديده است و بر اين اساس هر زمان كه متقاضي ارائه دهد قابليت رسيدگي دارد. طرفين دعوي – محكوم عليه و محكوم له مي‌توانند تقاضاي اعادة دادرسي نمايند. «مقايسة اعادة دادرسي در ديوان عدالت اداري و ق.آ.د.م»   فهرست مطالب و اسلایدها: آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن سابقة تاريخي تشكيلات ديوان صلاحيت و اختيارات ديوان موارد و صلاحيت ديو ان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان و آراي نصب ديوانعالي كشور رياست عمومي ديوانعالي كشور موارد عدم صلاحيت ديوان عدالت بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراي ديوانعالي كشور و آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور ترتيب رسيدگي آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري اعادة دادرسي ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث آراي صادره از ديوان قطعي است شرايط موضوع شكايت آرايي كه شهر شعب ديوان عدالت صادر مي& …

پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري

                نوع فایل: power point قابل ویرایش 42 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: در تاريخ 9/3/1385 قانون جديد ديوان عدالت اداري در 49 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از اختلاف با شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحتي نظام مواد 13 و بند (1) ماده 19 آن را اصلاح و در تاريخ 25/9/1385 تاييد و در تاريخ 30/10/85 در روزنامة رسمي منتشر و از تاريخ 15/11/85 به مرحلة اجرا درآمده است بر اساس ماده 48 اين قانون مقرر شد قوة قضائيه ظرف 6 ماده لايحة آئين دادرسي ديوان را تهيه و تقديم مجلس نمايد كه اين اقدام صورت گرفته وليكن تاكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفته است. ليكن در اين ماده تاكيد گرديده است كه تا زمان تصويب آئين دادرسي، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل مي‌شود.   فهرست مطالب و اسلایدها: گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف) سابقة تاريخي ب) تشكيلات ديوان گفتار دوم : صلاحيت و اختيارات ديوان مبحث اول : موارد و صلاحيت ديو ان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان و آراي نصب ديوانعالي …