موسیقی مدیتیشن با آهنگی از اصوات طبیعت و امواج آلفا که به شما آرامش می دهد.

موسیقی مدیتیشن فوق العاده با آهنگی از اصوات طبیعت و امواج آلفا که به شما آرامش می دهد. فایل آرامش را می توانید به هنگام کار ، درس خواندن ، مطالعه ، ریلکسیشن و مراقبه استفاده نمایید.این فایل در یادگیری هنگام مطالعه نیز بسیار به شما کمک می کند .   این محصول حاوی یک فایل و به مدت نیم ساعت با فرمتmp3می باشد . …

بسته کامل فایل های مراقبه / مدیتیشن صوتی

فایل های مدیتیشن فوق العاده و منحصر به فرد به شما تجربه مدیتیشن را در کوتاه ترین زمان میدهد.این به این معنا نمی باشد که روش های دیگر مدیتیشن موثر نمی باشند بلکه حتماً شما پیشرفت هایی در مدیتیشن با آن متد ها داشته اید .این متد سریع ترین روش روز دنیا جهت تجربه مدیتیشنی که راهب ها پس ازگذشت بیست یا سی سال مدیتیشن (به مدت چندین ساعت در روز) تجربه می کنند را فقط در مدت کوتاه به شما خواهد داد . مزایای این متد :  -ارزان و کار آمد  -این متد به طور چشمگیری مواد شیمیایی مفید مغز را افزایش داده و باعث ایجاد خوشحالی ،احساس خوب ،افزایش طول عمرو کاهش پیری زود رس می گردد. -آزاد سازی و بر طرف نمودن اختلال عملکرد و الگوهای احساسی مانند (عصبانیت،ترس،اضطراب،افسردگی)،افزایش تمرکز ،و از همه مهم تر ایجاد خود آگاهی که بسیاری از دانشمندان آنرا عملکرد صحیح ذکاوت می نامند . -به طور چشمگیری از استرس می کاهد وتوانایی  فرد را مواجهه با آنچه در زندگی رخ می دهد را افزایش میدهد.فرد آرامش داده ودلواپسی را کاهش می دهد ، فرد صلح طلب می گردد و روابطش با دیگران بهبود می یابد و در نهایت متمرکز تر خواد …

بسته کامل فایل های مدیتیشن صوتی جهت مراقبه،مدیتیشن،ریلکسیشن،تمرکز،آرامش ذهن،خود آگاهی

فایل های مدیتیشن فوق العاده و منحصر به فرد به شما تجربه مدیتیشن را در کوتاه ترین زمان میدهد.این به این معنا نمی باشد که روش های دیگر مدیتیشن موثر نمی باشند بلکه حتماً شما پیشرفت هایی در مدیتیشن با آن متد ها داشته اید .این متد سریع ترین روش روز دنیا جهت تجربه مدیتیشنی که راهب ها پس ازگذشت بیست یا سی سال مدیتیشن (به مدت چندین ساعت در روز) تجربه می کنند را فقط در مدت کوتاه به شما خواهد داد . مزایای این متد :  -ارزان و کار آمد  -این متد به طور چشمگیری مواد شیمیایی مفید مغز را افزایش داده و باعث ایجاد خوشحالی ،احساس خوب ،افزایش طول عمرو کاهش پیری زود رس می گردد. -آزاد سازی و بر طرف نمودن اختلال عملکرد و الگوهای احساسی مانند (عصبانیت،ترس،اضطراب،افسردگی)،افزایش تمرکز ،و از همه مهم تر ایجاد خود آگاهی که بسیاری از دانشمندان آنرا عملکرد صحیح ذکاوت می نامند . -به طور چشمگیری از استرس می کاهد وتوانایی  فرد را مواجهه با آنچه در زندگی رخ می دهد را افزایش میدهد.فرد آرامش داده ودلواپسی را کاهش می دهد ، فرد صلح طلب می گردد و روابطش با دیگران بهبود می یابد و در نهایت متمرکز تر خواد …

فایل های مدیتیشن صوتی جهت مراقبه،مدیتیشن،ریلکسیشن،تمرکز،آرامش ذهن،خود آگاهی

فایل های مدیتیشن فوق العاده حرفه و منحصر به فرد به شما تجربه مدیتیشن را در کوتاه ترین زمان میدهد.این به این معنا نمی باشد که روش های دیگر مدیتیشن موثر نمی باشند بلکه حتماً شما پیشرفت هایی در مدیتیشن با آن متد ها داشنه اید .این متد سریع ترین روش روز دنیا جهت تجربه مدیتیشنی که راهب ها پس ازگذشت بیست یا سی سال مدیتیشن (چندین ساعت در روز) تجربه می کنند را فقط در مدت چند سال به شما خواهد داد . مزایای این متد :  -ارزان و کار آمد  -این متد به طور چشمگیری مواد شیمیایی مفید مغز را افزایش داده و باعث ایجاد خوشحالی ،احساس خوب ،افزایش طول عمرو کاهش پیری زود رس می گردد. -آزاد سازی و بر طرف نمودن اختلال عملکرد و الگوی احساسی مانند (عصبانیت،ترس،اضطراب،افسردگی،افزایش تمرکز ،و از همه مهم تر ایجاد خود آگاهی که بسیاری از دانشمندان آنرا عملکرد صحیح ذکاوت می نامند . -به طور چشمگیری از استرس می کاهد وتوانایی  فرد را مواجهه با آنچه در زندگی رخ می دهد را افزایش میدهد.فرد آرامش داده ودلواپسی را کاهش می دهد ، فرد صلح طلب می گردد وروابطش با دیگران بهبود می یابد و در نهایت متمرکز تر خواد شد. …