دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کله سیستیت (التهاب كيسه ي صفرا )

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کله سیستیت (التهاب كيسه ي صفرا ) 24اسلاید چکيده محتواي فايل: کنفرانس آموزشی با موضوع:                              کله سیستیت كوله سيستيت عبارت است از التهاب كيسه ي صفرا كه ممكن است در بیش از90 % بيماران مجراي سيستيك با سنگ صفراوي مسدود شود .            كوله سيستيت به سه صورت تقسيم بندي مي شود   1 . كوله سيستيت حاد 2 . كوله سيستيت مزمن با سنگ 3 . كوله سيستيت مزمن بدون سنگ           كوله سيستيت حاد در اين بيماري سنگ هاي صفراوي مجاري را مسدود كرده و واكنش سمي بر روي ديواره كيسه ي صفرا دارند.افزايش فشار ،عروق خوني ديواره ي كيسه صفرا را روي هم خوابانده و به ا نفاركتوس ديواره ي كيسه صفرا مي انجامد . پاتولو‍‍ژي – كيسه صفرا رنگ قرمز خاكستري و سطح شفافي دارد.به علاوه داراي مايع شفافي است كه مي توان …

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کلاسترينگ فازی

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کلاسترينگ فازی   42اسلاید چکيده محتواي فايل: کلاسترينگ فازی فهرست: •مروري بر کلاسترينگ •مروري بر منطق فازی •کلاسترينگ فازی     مروري بر کلاسترينگ:   •يادگيری با نظارت – يادگيری بدون نظارت •طبقه بندی – کلاسترينگ         •تعريف کلی کلاسترينگ   –مهمترين مساله يادگيری بدون نظارت کلاستر مجموعه ای از اشياء م ي باشد که در آن اعضای مجموعه با يکد ي گر مشابه بوده و با اشياء موجود در مجموعه ها ( کلاسترها ) ی د ي گر غ ي ر مشابه باشند.       انواع کلاسترينگ     •در يک تقسيم بندی دو نوع کلاسترينگ داريم :   –کلاسترينگ مبتنی بر فاصله •معيار شباهت اشياء فاصله بين آنها ميباشد. –کلاسترينگ مفهومی ( conceptual ) •معيار شباهت اشياء ساده نيست و اشياء با توجه به يک سری معيار توصيفی در گروه های خاصی قرار ميگيرند.     کاربردهاي کلاسترينگ:   •Marketing •Biology …

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کلیدطلایی مدیریت منابع انسانی

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کلیدطلایی مدیریت منابع انسانی 53اسلاید چکيده محتواي فايل:   کلیدطلایی مدیریت منابع انسانی   توانمندسازی کارکنان –کلیدطلایی مدیریت منابع انسانی   (هدف اصلی این نمایش تبین مفهوم توانمندسازی کارکنان وعوامل سازمانی ،مدیریتی و شخصی مرتبط باآن می باشد) دوره کنونی حیات بشرباتحولات ودگرگونی های شگفت انگیزی همراه است سازمان ها به عنوان زیرمجموعه ای ازحیات انسانی بایدبرای بقاءوبالندگی خودرادررویارویی با این تحولات عظیم آماده کنند،منظورازآمادگی اینست که آنهابایدکارکنان یعنی سرمایه های اصلی وارزشمندسازمان راآماده سازند ،درمحیط های سازمانی جدیدکه اغلب با اصطلاحاتی مانند:   پیچیدگی ،سرعت وتغییرشتابان توصیف شده اند کارکنان بایدانعطاف پذیر،کارآفرین مسئولیت پذیروطالب ابتکار وآزادی عمل باشند .درساختارهای سازمانی وسبک های مدیریت بایدتغییرات اساسی رخ دهدبه طوری که همه کارکنان درفرآیندتصمیم گیری مشارکت داده شده گرههای کاری تشکیل شوند،قدرت واختیاربیشتری به زیردستان تفویض گرددوساختارسازمانی شبکه ای جانشین ساختارسلسه مراتبی گردد.امروزه شکا …

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره كليات طب سنتي

34اسلاید تعريف طب از ديدگاه طب سنتي حكماي طب سنتي در تعريف طب مي گويند: طب علمي است كه احوال بدن انسان را از نظر سلامتي وبيماري بررسي مي كند تا اگر سالم است سلامتي را نگه دارد و وقتي بيمار گردد او را به حال تندرستي باز گرداند.   تقسيم بندي علم طب نظري عملي     …

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کلیات اقتصاد مقاومتی

47اسلاید کلیات اقتصاد مقاومتی •مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف پذیری می رساند و شکنندگی اقتصاد را در شرایط مختلف برطرف می کند.   …