دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کلاسترينگ فازی

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کلاسترينگ فازی   42اسلاید چکيده محتواي فايل: کلاسترينگ فازی فهرست: •مروري بر کلاسترينگ •مروري بر منطق فازی •کلاسترينگ فازی     مروري بر کلاسترينگ:   •يادگيری با نظارت – يادگيری بدون نظارت •طبقه بندی – کلاسترينگ         •تعريف کلی کلاسترينگ   –مهمترين مساله يادگيری بدون نظارت کلاستر مجموعه ای از اشياء م ي باشد که در آن اعضای مجموعه با يکد ي گر مشابه بوده و با اشياء موجود در مجموعه ها ( کلاسترها ) ی د ي گر غ ي ر مشابه باشند.       انواع کلاسترينگ     •در يک تقسيم بندی دو نوع کلاسترينگ داريم :   –کلاسترينگ مبتنی بر فاصله •معيار شباهت اشياء فاصله بين آنها ميباشد. –کلاسترينگ مفهومی ( conceptual ) •معيار شباهت اشياء ساده نيست و اشياء با توجه به يک سری معيار توصيفی در گروه های خاصی قرار ميگيرند.     کاربردهاي کلاسترينگ:   •Marketing •Biology …

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کلیدطلایی مدیریت منابع انسانی

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کلیدطلایی مدیریت منابع انسانی 53اسلاید چکيده محتواي فايل:   کلیدطلایی مدیریت منابع انسانی   توانمندسازی کارکنان –کلیدطلایی مدیریت منابع انسانی   (هدف اصلی این نمایش تبین مفهوم توانمندسازی کارکنان وعوامل سازمانی ،مدیریتی و شخصی مرتبط باآن می باشد) دوره کنونی حیات بشرباتحولات ودگرگونی های شگفت انگیزی همراه است سازمان ها به عنوان زیرمجموعه ای ازحیات انسانی بایدبرای بقاءوبالندگی خودرادررویارویی با این تحولات عظیم آماده کنند،منظورازآمادگی اینست که آنهابایدکارکنان یعنی سرمایه های اصلی وارزشمندسازمان راآماده سازند ،درمحیط های سازمانی جدیدکه اغلب با اصطلاحاتی مانند:   پیچیدگی ،سرعت وتغییرشتابان توصیف شده اند کارکنان بایدانعطاف پذیر،کارآفرین مسئولیت پذیروطالب ابتکار وآزادی عمل باشند .درساختارهای سازمانی وسبک های مدیریت بایدتغییرات اساسی رخ دهدبه طوری که همه کارکنان درفرآیندتصمیم گیری مشارکت داده شده گرههای کاری تشکیل شوند،قدرت واختیاربیشتری به زیردستان تفویض گرددوساختارسازمانی شبکه ای جانشین ساختارسلسه مراتبی گردد.امروزه شکا …

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره كليات طب سنتي

34اسلاید تعريف طب از ديدگاه طب سنتي حكماي طب سنتي در تعريف طب مي گويند: طب علمي است كه احوال بدن انسان را از نظر سلامتي وبيماري بررسي مي كند تا اگر سالم است سلامتي را نگه دارد و وقتي بيمار گردد او را به حال تندرستي باز گرداند.   تقسيم بندي علم طب نظري عملي     …

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کلیات اقتصاد مقاومتی

47اسلاید کلیات اقتصاد مقاومتی •مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف پذیری می رساند و شکنندگی اقتصاد را در شرایط مختلف برطرف می کند.   …