پاورپوینت اهمیت بهداشت فردی در کودکان و مدارس،60 اسلاید،pptx

سلامتي عبارت است از رفاه کامل جسمي ، روانی و اجتماعي و فقط به معناي عدم وجود بيماري و ناتواني نيست”. در سالهاي اخير توانايي ايجاد يك زندگي پويا از نظر اجتماعي و اقتصادي نيز به اين تعريف اضافه شده است. ابعاد سلامتی با توجه به تعریف سلامتی متوجه می شویم که سلامتی یک مسئله چند بعدی است حتی امروزه علاوه بر بعد جسمی، روانی و اجتماعی جنبه معنوی را هم در نظر می گیرند. و باید توجه داشت که ابعاد مختلف سلامتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر کرده و تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند. چنانچه مشکلات جسمی بر روان فرد مشکلات روانی بر جسم او و نیز هر دوی آنها بر جامعه و اختلالات موجود در جامعه بر هر دو بعد دیگر سلامتی اثر می گذارند لذا اقدامات انجام شده برای ارتقای سلامتی باید به تمام جوانب سلامتی فردی (جسمی و روانی و معنوی) و سلامت کلی جامعه توجه داشته باشد. بعد جسمی معمول ترین بعد سلامتی سلامت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر سلامتی ساده تر می توان آنرا ارزیابی کرد سلامت جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلولها و اعضاء بدن و هماهنگی آنها با هم نشانه سلامت جسمی است. نشانه …

تحقیق اهمیت بهداشت فردی در کودکان و مدارس،در 42صفحه،docx

فهرست مقدمه. 4 تاریخچه بهداشت در ایران.. 4 بهداشت استراحت و خواب و فعاليت… 13 بهداشت دستگاه گوارش…. 14 بهداشت دست و پا 15 استحمام و پوشاک… 16 اختلالات وضعيتى در اندام‌ها 16 بهداشت پوست و مو. 17 بهداشت دستگاه گردش‌خون و تنفس…. 18 بهداشت دهان و دندان.. 20 پوسيدگى دندان.. 20 بيمارى انساج دور دندانى.. 20 اهمیت بهداشت در مدرسه و اصول بهداشتی.. 26 مولفه هایی که بر بهداشت در مدرسه تاثیر دارند عبارتند از:. 27 عملکرد بهداشتی مسولین مدارس:. 27 رعایت بهداشت توسط دانش آموزان:. 27 بهداشت محیط مدرسه: 27 افزایش اطلاعات دانش آموزان:. 27 انتشار برنامه آموزش بهداشت:. 27 داشتن محیط سالم و بهداشتی:. 27 وسایل کمک های اولیه:. 28 مربی بهداشت:. 28 مدیریت مدرسه: 28 بوفه ها و محل های توزیع مواد غذایی مدارس:. 28 بهداشت فردی درسیره ی نبوی.. 33 اهمیت بهداشت در اسلام. 33 بهداشت در قرآن: 34 بهداشت ظاهر و لباس…. 35 1- توجه به بهداشت در تغذیه: 36 3- سیره وروش حضرت در بهداشت فردی.. 41 ن …