انجام تست سریع تشخیص اچ آی وی

انجام تست سریع تشخیص اچ آی وی فرمتdoc 27صفحه چکيده محتواي فايل:   موضوع: ویروس شناسی                           انجام تست سریع تشخیص اچ آی وی   انجام آزمایش برای تشخیص HIV یکی از ارکان اصلی برنامه کشوری کنترل HIV است.  برنامه ی کشوری کنترل اچ آی وی بر انجام آزمایش و مشاوره به عنوان یکی از ارکان این برنامه همواره تأکید داشته و هر اقدامی را که باعث تفکیک آزمایش و مشاوره شود موجب عدم موفقیت برنامه در رسیدن به اهدافش می داند. منظور از انجام آزمایش برای تشخیص HIV استفاده از روشی است که بر اساس کشف آنتی بادیها و یا آنتی‌ژنهای اختصاصی HIV و یا ژنوم ویروسی (معمولا با استفاده از نمونه خون) بتوان تشخیص یا رد عفونت HIV  را در یک فرد انجام داد. تست تشخیص سریع اچ آی وی به هیچ عنوان به‌تنهایی جایگزینی در نظام کشوری برای تشخیص اچ آی وی نخواهد بود . ( به زودی آخرین دستور عمل نظام کشوری تشخیص اچ آ ی وی منتشر خواهد شد). وسیله تشخیص سریع HIV (H …