دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم-همسایه ما(روش 9 گام گانیه)

              دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم-همسایه ما (روش 9 گام گانیه) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه گام (1)- هدف آرمانی: آشنایی دانش آموزان با حقوق همسایه ها و دیگران. گام(2)-اهداف یادگیری: الف) هدف های جزئی 1) دانش آموزان با محل زندگی خود و موقعیت مکانی آن (شهر یا روستا) آشنا خواهند شد. 2) دانش آموزان با همسایه ها و حقوق و تکالیف آنها نسبت به یکدیگر آشنا خواهند شد. 3) آشنایی دانش آموزان با نحوه کمک به همسایه ها و جویا شدن از احوال آنها در این درس اتفاق خواهد افتاد. ب) هدف های رفتاری 1) دانش آموز محل زندگی خود و محله خود را می شناسد . 2) دانش آموز حقوق همسایه ها را نسبت به یکدیگر می شناسد و خود را موظف به رعایت آن می داند. 3) دانش آموز به همسایگان خود کمک می کند. …

دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم-همسایه ما(روش 9 گام گانیه)

              دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم-همسایه ما (روش 9 گام گانیه) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه گام (1)- هدف آرمانی: آشنایی دانش آموزان با حقوق همسایه ها و دیگران. گام(2)-اهداف یادگیری: الف) هدف های جزئی 1) دانش آموزان با محل زندگی خود و موقعیت مکانی آن (شهر یا روستا) آشنا خواهند شد. 2) دانش آموزان با همسایه ها و حقوق و تکالیف آنها نسبت به یکدیگر آشنا خواهند شد. 3) آشنایی دانش آموزان با نحوه کمک به همسایه ها و جویا شدن از احوال آنها در این درس اتفاق خواهد افتاد. ب) هدف های رفتاری 1) دانش آموز محل زندگی خود و محله خود را می شناسد . 2) دانش آموز حقوق همسایه ها را نسبت به یکدیگر می شناسد و خود را موظف به رعایت آن می داند. 3) دانش آموز به همسایگان خود کمک می کند. …

دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم – خرید و فروش در محله ما (روش 9 گام گانیه)

              دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم  - خرید و فروش در محله ما (روش 9 گام گانیه) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه گام (1) -آرمان آموزشی آشنایی دانش آموان با خرید عاقلانه گام (2) -اهداف یادگیری الف-جزئی آشنایی دانش آموزان با خدماتی که در محله آنها برای رفع نیازهای رورزمره وجود دارد آشنای دانش آموزان با امکانات وتجهیزات عمومی که همه ی مردم بطور یکسان می توانند استفاده کنند آشنایی با طرز نگهداری اموال عمومی آشنایی با واژه درآمدوهزینه وپس انداز ب-رفتاری ازفراگیر انتظار می رود که در پایان درس : خدماتی که در محله آنها برای رفع نیازها ارائه می شود راشناسایی کند اموال عمومی را به نحو مطلوب نگهداری کند بصورت درست وعاقلانه خرید کند واژه های درآمد وهزینه وپس انداز رادرک کند   …

دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم – خرید و فروش در محله ما (روش 9 گام گانیه)

              دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم  - خرید و فروش در محله ما (روش 9 گام گانیه) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه گام (1) -آرمان آموزشی آشنایی دانش آموان با خرید عاقلانه گام (2) -اهداف یادگیری الف-جزئی آشنایی دانش آموزان با خدماتی که در محله آنها برای رفع نیازهای رورزمره وجود دارد آشنای دانش آموزان با امکانات وتجهیزات عمومی که همه ی مردم بطور یکسان می توانند استفاده کنند آشنایی با طرز نگهداری اموال عمومی آشنایی با واژه درآمدوهزینه وپس انداز ب-رفتاری ازفراگیر انتظار می رود که در پایان درس : خدماتی که در محله آنها برای رفع نیازها ارائه می شود راشناسایی کند اموال عمومی را به نحو مطلوب نگهداری کند بصورت درست وعاقلانه خرید کند واژه های درآمد وهزینه وپس انداز رادرک کند   …

دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم- اینجا محله ی ماست(روش 9 گام گانیه)

              دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم- اینجا محله ی ماست (روش 9 گام گانیه) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه گام (1) -آرمان آموزشی آشنایی دانش آموان با محله ی خود ومحله ای  که مدرسه در آن قرار دارد گام (2)-اهداف یادگیری الف-جزئی آشنایی دانش آموزان با خدماتی که در محله آنها برای رفع نیازهای رورزمره وجود دارد آشنای دانش آموزان با امکانات وتجهیزات عمومی که همه ی مردم بطور یکسان می توانند استفاده کنند آشنایی با مسجد و کارهای که در انجام میشود آشنایی باخانه ها ،مغازه ها ، فضای سبزوبوستان ،ساختمان های اداری مثل بانک ها و مسجد ب-رفتاری ازفراگیر انتظار می رود که در پایان درس : بتوانند نام محله را بدانند بتوانند درمورد مسجد و کارهای که در آن انجام میشود پاسخ بدهند بتوانند درمورد کارهای که باعث تمیز نگه داشتن بوستان و پارک می شود را نام ببرند …

دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم- اینجا محله ی ماست(روش 9 گام گانیه)

                دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم- اینجا محله ی ماست (روش 9 گام گانیه) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه گام (1) -آرمان آموزشی آشنایی دانش آموان با محله ی خود ومحله ای  که مدرسه در آن قرار دارد گام (2)-اهداف یادگیری الف-جزئی آشنایی دانش آموزان با خدماتی که در محله آنها برای رفع نیازهای رورزمره وجود دارد آشنای دانش آموزان با امکانات وتجهیزات عمومی که همه ی مردم بطور یکسان می توانند استفاده کنند آشنایی با مسجد و کارهای که در انجام میشود آشنایی باخانه ها ،مغازه ها ، فضای سبزوبوستان ،ساختمان های اداری مثل بانک ها و مسجد ب-رفتاری ازفراگیر انتظار می رود که در پایان درس : بتوانند نام محله را بدانند بتوانند درمورد مسجد و کارهای که در آن انجام میشود پاسخ بدهند بتوانند درمورد کارهای که باعث تمیز نگه داشتن بوستان و پارک می شود را نام ببرند …

فرمول تولید محلول زدودن لکه عرق زیر بغل لباس

این محلول برای تمیز کردن لکه زرد رنگ ناشی از عرق زیر بغل لباس  بسیار سریع وو موثر عمل نموده و هیچ گونه اثر منفی روی پارچه ندارد واز مواد کاملا طبیعی و بیخطر ساخته شده است این فرمول کاربردی در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است …

فرمول تولید پودر تمیز کننده و سفید کننده دندان

این پودر به جای خمیر دندان قابل استفاده بوده و علاوه بر تمیز کردن و سفید کردن دندانها موجب میکرب زدایی و ضدعفونی کردن دهان و دندان شده و طول عمر و سلامت دندانها را افزایش می دهد فرمول تولید این پودر در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است …

فرمول تولید محلول تمیز کننده دست آغشته به کچ بنائی

هنگاام کار بنائی گچ روی دست خشک شده و کندن آن دردناک و شستن آن سخت است  این محلول کچ را نرم کرده و براحتی دست را از هرگونه آثار گچ پاک می کند ترکیبات این محلول 100 درصد طبیعی و خوراکی هستند. این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است …

فرمول تولید محلول باز کننده چسب بیمارستانی

باز کردن چسب در محل تزریق سرم بویژه روی دست آقایان که موی بیشتری دارد بسیار درد ناک است  این محلول براحتی چسب پانسمان را نرم و باز نموده و کندن چسب را راحت و بدون درد می ساز فرمول ساخت این محلول کاربردی در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است …