پاورپوینت درمورد سلامتی,بهداشت و عوامل موثر بر سلامتی

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سلامتی,بهداشت و عوامل موثر بر سلامتی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 21     محتویات اهداف علوم موثر بر سلامتی  Epidemiology 3 موضوع مورد توافق در تعاریف متعدد   History اهداف عمده اهداف فوری دسترسی به مشکلات سلامتی / بیماری شاخه های این علم کاربرد کاربرد در پرستاری بهداشت و . .  .       قسمتی از پاورپوینت اهداف علوم مرتبط با سلامت را بر اساس محتوا، اهداف و روشهای تحقیق آنها طبقه بندی نماید. حداقل 2مورد از تفاوتهای طب بالینی با اپیدمیولوژی را بیان نماید. اپیدمیولوژی را تعریف کرده و متغیرهای مهم در این تعریف را نشان دهد. اهداف عمده و فوری علم اپیدمیولوژی را بیان نماید. 5 نحوه دسترسی اپیدمیولوژی به مشکلات مربوط به سلامت/بیماری را نام ببرد. پرسشهایی که اپیدمیولوژیست با آن مواجهه است را بیان کند. کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری را شرح دهد.         علوم موثر بر سلامتی Œ پایه  بالینی Ž پزشکی اجتماعی  تفاوت طب بالینی با اپیدمیولوژی    ارتباط سه دسته علوم …

پاورپوینت درمورد سلامتی,بهداشت و عوامل موثر بر سلامتی

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سلامتی,بهداشت و عوامل موثر بر سلامتی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 21     محتویات اهداف علوم موثر بر سلامتی  Epidemiology 3 موضوع مورد توافق در تعاریف متعدد   History اهداف عمده اهداف فوری دسترسی به مشکلات سلامتی / بیماری شاخه های این علم کاربرد کاربرد در پرستاری بهداشت و . .  .       قسمتی از پاورپوینت اهداف علوم مرتبط با سلامت را بر اساس محتوا، اهداف و روشهای تحقیق آنها طبقه بندی نماید. حداقل 2مورد از تفاوتهای طب بالینی با اپیدمیولوژی را بیان نماید. اپیدمیولوژی را تعریف کرده و متغیرهای مهم در این تعریف را نشان دهد. اهداف عمده و فوری علم اپیدمیولوژی را بیان نماید. 5 نحوه دسترسی اپیدمیولوژی به مشکلات مربوط به سلامت/بیماری را نام ببرد. پرسشهایی که اپیدمیولوژیست با آن مواجهه است را بیان کند. کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری را شرح دهد.         علوم موثر بر سلامتی Œ پایه  بالینی Ž پزشکی اجتماعی  تفاوت طب بالینی با اپیدمیولوژی    ارتباط سه دسته علوم …

پاورپوینت درمورد سلامتی,بهداشت و عوامل موثر بر سلامتی

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سلامتی,بهداشت و عوامل موثر بر سلامتی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 21     محتویات اهداف علوم موثر بر سلامتی  Epidemiology 3 موضوع مورد توافق در تعاریف متعدد   History اهداف عمده اهداف فوری دسترسی به مشکلات سلامتی / بیماری شاخه های این علم کاربرد کاربرد در پرستاری بهداشت و . .  .       قسمتی از پاورپوینت اهداف علوم مرتبط با سلامت را بر اساس محتوا، اهداف و روشهای تحقیق آنها طبقه بندی نماید. حداقل 2مورد از تفاوتهای طب بالینی با اپیدمیولوژی را بیان نماید. اپیدمیولوژی را تعریف کرده و متغیرهای مهم در این تعریف را نشان دهد. اهداف عمده و فوری علم اپیدمیولوژی را بیان نماید. 5 نحوه دسترسی اپیدمیولوژی به مشکلات مربوط به سلامت/بیماری را نام ببرد. پرسشهایی که اپیدمیولوژیست با آن مواجهه است را بیان کند. کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری را شرح دهد.         علوم موثر بر سلامتی Œ پایه  بالینی Ž پزشکی اجتماعی  تفاوت طب بالینی با اپیدمیولوژی    ارتباط سه دسته علوم …

پاورپوینت درمورد سلامتی,بهداشت و عوامل موثر بر سلامتی

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سلامتی,بهداشت و عوامل موثر بر سلامتی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 21     محتویات اهداف علوم موثر بر سلامتی  Epidemiology 3 موضوع مورد توافق در تعاریف متعدد   History اهداف عمده اهداف فوری دسترسی به مشکلات سلامتی / بیماری شاخه های این علم کاربرد کاربرد در پرستاری بهداشت و . .  .       قسمتی از پاورپوینت اهداف علوم مرتبط با سلامت را بر اساس محتوا، اهداف و روشهای تحقیق آنها طبقه بندی نماید. حداقل 2مورد از تفاوتهای طب بالینی با اپیدمیولوژی را بیان نماید. اپیدمیولوژی را تعریف کرده و متغیرهای مهم در این تعریف را نشان دهد. اهداف عمده و فوری علم اپیدمیولوژی را بیان نماید. 5 نحوه دسترسی اپیدمیولوژی به مشکلات مربوط به سلامت/بیماری را نام ببرد. پرسشهایی که اپیدمیولوژیست با آن مواجهه است را بیان کند. کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری را شرح دهد.         علوم موثر بر سلامتی Œ پایه  بالینی Ž پزشکی اجتماعی  تفاوت طب بالینی با اپیدمیولوژی    ارتباط سه دسته علوم …

پاورپوینت درمورد سلامت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سلامت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 22     محتویات تعریف سلامت طيف سلامت و بيماري ابعاد سلامت نيازهاي انسان سالم  تعيين كننده هاي سلامت      Determinants of Health culture Race Ethnicity Cultural competence 2 اصل پیشنهادی لنینگر در کسب مقبولیت فرهنگی مراحل کسب مقبولیت فرهنگی(اورلندی) موانع کسب مقبولیت فرهنگی شاخص هاي سلامت نمونه هايي از شاخص هاي محيطي و . . . .       قسمتی از پاورپوینت تعریف سلامت §وسعت توانمندی یک فرد یا گروه برای توسعه خواست ها و رفع نیازها برای تغییر یا سازش با محیط            تعيين كننده هاي سلامت      Determinants of Health q  وراثت و عوامل فردی qعوامل وشرايط محيطي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه               (فقر ، آلودگي ، اشتغال ، مسكن ، …)       q   خدمات بهداشتي ودرماني ، كيفيت ون …

پاورپوینت درمورد سلامت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سلامت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 22     محتویات تعریف سلامت طيف سلامت و بيماري ابعاد سلامت نيازهاي انسان سالم  تعيين كننده هاي سلامت      Determinants of Health culture Race Ethnicity Cultural competence 2 اصل پیشنهادی لنینگر در کسب مقبولیت فرهنگی مراحل کسب مقبولیت فرهنگی(اورلندی) موانع کسب مقبولیت فرهنگی شاخص هاي سلامت نمونه هايي از شاخص هاي محيطي و . . . .       قسمتی از پاورپوینت تعریف سلامت §وسعت توانمندی یک فرد یا گروه برای توسعه خواست ها و رفع نیازها برای تغییر یا سازش با محیط            تعيين كننده هاي سلامت      Determinants of Health q  وراثت و عوامل فردی qعوامل وشرايط محيطي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه               (فقر ، آلودگي ، اشتغال ، مسكن ، …)       q   خدمات بهداشتي ودرماني ، كيفيت ون …

پاورپوینت درباره سیستمهای فازی و کاربرد آن در پزشکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 29 اسلاید قسمتی از متن .ppt :         سیستمهای فازی وکاربرد آن درپزشکی مقدمه مفاهیم نادقیق بسیاری در پیرامون ما وجود دارند که آنها را  به صورت روزمره در قالب عبارتهای مختلف بیان می کنیم . به این جمله دقت کنید: ” هوا خوب است.” هیچ کمیتی برای خوب بودن هوا مطرح نیست تا آن را اندازه بگیریم بلکه این یک حس کیفی است.  در واقع مغز انسان با در نظر گرفتن فاکتور های مختلف و بر اساس تفکر استنتاجی جملات را تعریف و ارزش گذاری می نماید که مدل سازی آنها به زبان  و فرمولهای ریاضی اگر غیر ممکن نباشد کاری بسیار پیچیده خواهد بود.منطق فازی تکنولوژی جدیدی است که شیوه هایی را که بر ای طراحی و مدل سازی یک سیستم نیازمند ریاضیات پیچیده و پیشرفته است، با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد. تاریخچه منطق فازی یا Fuzzy Logic  برای اولین بار در سال  1960  توسط دکتر لطفی زاده ، استاد     &nb …

پاورپوینت درمورد سلامت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سلامت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 22     محتویات تعریف سلامت طيف سلامت و بيماري ابعاد سلامت نيازهاي انسان سالم  تعيين كننده هاي سلامت      Determinants of Health culture Race Ethnicity Cultural competence 2 اصل پیشنهادی لنینگر در کسب مقبولیت فرهنگی مراحل کسب مقبولیت فرهنگی(اورلندی) موانع کسب مقبولیت فرهنگی شاخص هاي سلامت نمونه هايي از شاخص هاي محيطي و . . . .       قسمتی از پاورپوینت تعریف سلامت §وسعت توانمندی یک فرد یا گروه برای توسعه خواست ها و رفع نیازها برای تغییر یا سازش با محیط            تعيين كننده هاي سلامت      Determinants of Health q  وراثت و عوامل فردی qعوامل وشرايط محيطي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه               (فقر ، آلودگي ، اشتغال ، مسكن ، …)       q   خدمات بهداشتي ودرماني ، كيفيت ون …

پاورپوینت درمورد سلامت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سلامت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 22     محتویات تعریف سلامت طيف سلامت و بيماري ابعاد سلامت نيازهاي انسان سالم  تعيين كننده هاي سلامت      Determinants of Health culture Race Ethnicity Cultural competence 2 اصل پیشنهادی لنینگر در کسب مقبولیت فرهنگی مراحل کسب مقبولیت فرهنگی(اورلندی) موانع کسب مقبولیت فرهنگی شاخص هاي سلامت نمونه هايي از شاخص هاي محيطي و . . . .       قسمتی از پاورپوینت تعریف سلامت §وسعت توانمندی یک فرد یا گروه برای توسعه خواست ها و رفع نیازها برای تغییر یا سازش با محیط            تعيين كننده هاي سلامت      Determinants of Health q  وراثت و عوامل فردی qعوامل وشرايط محيطي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه               (فقر ، آلودگي ، اشتغال ، مسكن ، …)       q   خدمات بهداشتي ودرماني ، كيفيت ون …

پاورپوینت درمورد سلامت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سلامت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 22     محتویات تعریف سلامت طيف سلامت و بيماري ابعاد سلامت نيازهاي انسان سالم  تعيين كننده هاي سلامت      Determinants of Health culture Race Ethnicity Cultural competence 2 اصل پیشنهادی لنینگر در کسب مقبولیت فرهنگی مراحل کسب مقبولیت فرهنگی(اورلندی) موانع کسب مقبولیت فرهنگی شاخص هاي سلامت نمونه هايي از شاخص هاي محيطي و . . . .       قسمتی از پاورپوینت تعریف سلامت §وسعت توانمندی یک فرد یا گروه برای توسعه خواست ها و رفع نیازها برای تغییر یا سازش با محیط            تعيين كننده هاي سلامت      Determinants of Health q  وراثت و عوامل فردی qعوامل وشرايط محيطي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه               (فقر ، آلودگي ، اشتغال ، مسكن ، …)       q   خدمات بهداشتي ودرماني ، كيفيت ون …