تحقیق درباره زمین لرزه (word) 11 صفحه

عنوان:زمین لرزه قالب بندی:word تعداد صفحات:11     محتویات تعریف زلزله درفرهنگ گیتا شناسی تالیف عباس جعفری آمده است محمود صداقت درکتاب“ زمین شناسی برای  جغرافیا ” تعریفی بدینگونه ارائة می دهد در کتاب فیزیکال جئوگرافی  آمده است در فرهنگ آکسفورد آمده است علل وقوع زلزله امواج زلزله انواع امواج زلزله امواج سطحی بررسی انواع موج زلزله امواج طولی (P)  امواج برشی (S)  امواج لاو  (love) : امواج رایلی  LR کانون زلزله مرکز زلزله عمق زلزله زلزله های کم عمق پیش بینی زلزله کاهش لرزش های کوچک زمین تغییر شکل پوسته زمین تغییر سطح آب چاهها تغییر دمای زمین وخروج گازها تغییر مقاومت الکتریکی در سطح زمین شدت زلزله مقیاس ریشتر بزرگترین زلزله ثبت شده قدرت زلزله   قسمتی از متن زمین لرزهتعریف زلزله برای شناخت هر پدیده ای درجهان واقع لازم است ابتداازآن تعریف مناسب ونسبتاً جامعی داشته باشیم ، چرا که بدون دانستن تعریفی مناسب ازآن نمی توان به کنه پدیده پی برد وآن رابه خوبی درک نمود.  مردم عامی درکلامی ساده زلزله …

تحقیق درباره زمین لرزه (word) 11 صفحه

عنوان:زمین لرزه قالب بندی:word تعداد صفحات:11     محتویات تعریف زلزله درفرهنگ گیتا شناسی تالیف عباس جعفری آمده است محمود صداقت درکتاب“ زمین شناسی برای جغرافیا ” تعریفی بدینگونه ارائة می دهد در کتاب فیزیکال جئوگرافی آمده است در فرهنگ آکسفورد آمده است علل وقوع زلزله امواج زلزله انواع امواج زلزله امواج سطحی بررسی انواع موج زلزله امواج طولی (P) امواج برشی (S)  امواج لاو (love) : امواج رایلی LR کانون زلزله مرکز زلزله عمق زلزله زلزله های کم عمق پیش بینی زلزله کاهش لرزش های کوچک زمین تغییر شکل پوسته زمین تغییر سطح آب چاهها تغییر دمای زمین وخروج گازها تغییر مقاومت الکتریکی در سطح زمین شدت زلزله مقیاس ریشتر بزرگترین زلزله ثبت شده قدرت زلزله   قسمتی از متن زمین لرزهتعریف زلزله برای شناخت هر پدیده ای درجهان واقع لازم است ابتداازآن تعریف مناسب ونسبتاً جامعی داشته باشیم ، چرا که بدون دانستن تعریفی مناسب ازآن نمی توان به کنه پدیده پی برد وآن رابه خوبی درک نمود.  مردم عامی درکلامی ساده زلزله راحرکت ناگهانی زمین ناشی ازخشم …

تحقیق درباره زمین لرزه (word) 11 صفحه

عنوان:زمین لرزه قالب بندی:word تعداد صفحات:11     محتویات تعریف زلزله درفرهنگ گیتا شناسی تالیف عباس جعفری آمده است محمود صداقت درکتاب“ زمین شناسی برای جغرافیا ” تعریفی بدینگونه ارائة می دهد در کتاب فیزیکال جئوگرافی آمده است در فرهنگ آکسفورد آمده است علل وقوع زلزله امواج زلزله انواع امواج زلزله امواج سطحی بررسی انواع موج زلزله امواج طولی (P) امواج برشی (S)  امواج لاو (love) : امواج رایلی LR کانون زلزله مرکز زلزله عمق زلزله زلزله های کم عمق پیش بینی زلزله کاهش لرزش های کوچک زمین تغییر شکل پوسته زمین تغییر سطح آب چاهها تغییر دمای زمین وخروج گازها تغییر مقاومت الکتریکی در سطح زمین شدت زلزله مقیاس ریشتر بزرگترین زلزله ثبت شده قدرت زلزله   قسمتی از متن زمین لرزهتعریف زلزله برای شناخت هر پدیده ای درجهان واقع لازم است ابتداازآن تعریف مناسب ونسبتاً جامعی داشته باشیم ، چرا که بدون دانستن تعریفی مناسب ازآن نمی توان به کنه پدیده پی برد وآن رابه خوبی درک نمود.  مردم عامی درکلامی ساده زلزله راحرکت ناگهانی زمین ناشی ازخشم …

تحقیق درباره زلزله (word) 43 صفحه

عنوان: زلزله قالب بندی:word تعداد صفحات:43   فهرست مطالب   زلزله                                                                   صفحه   مقدمه………………………………………………………………………….4   تعریف زلزله……………………………………………………………………4   مناطق زلزله خیز کره زمین…………………………………………………. 8                   کمربند چین خورده الپ-هیمالیا…………………………………………….8   کمربند اطراف اقیانوس ارام….. …

تحقیق درباره زلزله (word) 43 صفحه

عنوان: زلزله قالب بندی:word تعداد صفحات:43   فهرست مطالب   زلزله                                                                   صفحه   مقدمه………………………………………………………………………….4   تعریف زلزله……………………………………………………………………4   مناطق زلزله خیز کره زمین…………………………………………………. 8                   کمربند چین خورده الپ-هیمالیا…………………………………………….8   کمربند اطراف اقیانوس ارام….. …

تحقیق درباره زلزله (word) 43 صفحه

عنوان: زلزله قالب بندی:word تعداد صفحات:43   فهرست مطالب   زلزله                                                                   صفحه   مقدمه………………………………………………………………………….4   تعریف زلزله……………………………………………………………………4   مناطق زلزله خیز کره زمین…………………………………………………. 8                   کمربند چین خورده الپ-هیمالیا…………………………………………….8   کمربند اطراف اقیانوس ارام…… …

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بلور شناسی نوری در 198 اسلاید

                به مواد معدنی جامدی که اجزای سازندهٔ آنها (مولکول، اتم یا یونها) در سه جهت فضایی به صورت منظمی کنار هم قرار گرفته باشند یا دارای نظمبلورشناسی باشند، کریستال یا بُلور می‌گویند. ساختارهای بلورین نظم بلند دامنه داشته و می تواند خواص همسانگرد یا ناهمسانگرد داشته باشد. ریشهٔ واژه واژهٔ کریستال ریشهٔ یونانی دارد و به معنی «منجمد شده در اثر سرما» است. یونانی‌ها کریستال را برای اشاره به دُر کوهی به کار می‌بردند. آنها اعتقاد داشتند که اگر آب مدتی در دماهای بسیار پایین نگه‌داشته شود، به حالتی در می‌آید که در دماهای بالا پایدار است. «بلور» نیز کلمه‌ای عربی، ماخوذ از کلمه «برلیس» یونانی (به معنای زمرد و زبرجد) است. تاریخچه اولین ارجاع به آرایش منظم ذرات سازندهٔ بلورها در آثار ستاره‌شناس مشهور ج.کپلر (۱۶۱۹) ورابرت هوک (۱۶۶۵) کاشف میکروسکوپ یافت می‌شود. مدتی بعد …

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه موضوع: توسعـه ­ی یک انرژی مقرون به­ صرفه و سیستم مدیریت آب برای تولیدکنندگان سایز متوسط و کوچک

    مقاله انگلیسی همراه با ترجمه:   توسعـه ­ی یک انرژی مقرون به­ صرفه و سیستم مدیریت آب برای تولیدکنندگان سایز متوسط و کوچک Development of a cost-effective energy and water management system for small and medium-sized manufacturers     فایل انگلیسی pdf و 11 صفحه فایل ترجمه word و 33 صفحه …

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی معدنی 1(Inorganic Chemistry) در 271 اسلاید

                شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آنها سروکار دارد. شیمی معدنی شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه‌های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آنها بجز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست. به عبارت دیگر می‌توان چنین اظهار نظر کرد که شیمی معدنی کلیه موادی که از جمله ترکیبات کربن نباشند، به استثنای اکسیدهای کربن و کربن دی‌سولفید را دربر می‌گیرد. نگاه کلی در شیمی معدنی در مورد گستره وسیعی از موضوعات از جمله: ساختمان اتمی، بلورنگاری(کریستالوگرافی)، انواع پیوندهای شیمیایی اعم از پیوندهای کووالانسی، یونی، هیدروژنی و …، ترکیبات کئوردیناسیون و نظریه‌های مربوط، از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی، واکنشهای اسید و باز، سرامیکها، تقارن مولکولی و انواع بخش‌های زیرطبقه الکتروشیمی(برقکافت، باتری،خوردگی، نیمه رسانایی و غ …

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید

                شیمی آلی زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می‌دهند، هیدروژن می‌باشد. در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتند، مواد آلی (ارگانیک) می‌گفتند اما امروزه مواد آلی را می‌توان از طریق روش‌های صنعتی و آزمایشگاهی و به کمک مواد معدنی نیز سنتز کرد. در فرهنگ های فارسی معنای کلمه «آلی» منسوب به آلت و هر موجودی که دارای آلات (اعضا) مختلف باشد آماده است. همچنین ترکیبات آلیفاتیک نام شاخه ای از ترکیبات شیمی آلی است. موادی که از منابع آلی بدست می‌آیند، در یک ویژگی مشترک هستند و آن اشتراک در دارا بودن عنصر کربن است. دو منبع بزرگ مواد آلی که از آنها مواد آلی با ترکیبات ساده، تأمین می‌شوند،نفت و زغال سنگ هستند، این دو ماده فسیلی در مفهوم قدیمی آلی بوده و حاصل تجزیه جانوران و گیاهان هستند. ا …