خلاصه 150 صفحه اول کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام

خلاصه 150 صفحه اول کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام از زرین کوب . در باب منبع شناسی و مرجع شناسی دوره های مختلف تاریخ ایران . برای دانشجویان تاریخ و کسانی که خواهان شناخت منابع مهم هر دوره از تاریخ ایران هستند ، توصیه میکنم حتما این کتاب رو مطالعه کنند به خصوص 150 صفحه اول ان .  …

خلاصه کتاب مشهور تاریخ مغول برتولد اشپولر

خلاصه تاریخ مغول از برتولد اشپولر. از منابع بسیار بسیار معتبر و مشهور در باب تاریخ مغول در ایران هست . نویسنده ان هم از محققان درجه اول و مشهور جهان می باشد . کتاب از حمله چنگیز به ایران و مقدمات ان و لشکرکشی های جلال الدین منکبرنی شروع میشود . سپس حوادث سیاسی دوران جانشینان چنگیز و در ادامه حمله هلاکو به ایران و تشکل دولت ایلخانان . حدود 150 صفحه اول کتاب حوادث سیاسی دوران ایلخانان می باشد . در ادامه ان بحثی مربوط به مذهب مغولان و ارتباط انها با سایر ادیان و دستگاه دولتی انان شامل انتخاب فرمانروا و القاب او و همچنین دستگاه وزارت و انواع وزیر . اطلاعات بسیار بسیار دقیقی در اختیار خواننده گرامی می دهد . در ادامه ان بخشی درمورد حکومت های محلی ایران همزمان با حمله مغول در نواحی مختلف ایران . بحثی درمورد دستگاه لشکری و تقسیم ان و در اخر مباحث فرهنگی از جمله خوراک و پوشاک و مسکن در دوره ایلخانان .  …

پاورپوینت جامع و کامل مهدویت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مهدویت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 102         قسمتی از پاورپوینت مهدویت مهدويت و احياي دين موعودي كه در روايات اسلامي، به آمدنش در فرجام تاريخ وعده داده شده است، نمونه صالحان صادق و خليفه الهي است كه پس از جهاني شدن ظلم، قيام كرده و زمين را پر از عدل داد ميكند…               مهدويت و احياي دين حتي اگر از عمر اين جهان يك روز بيش نمانده باشد، خداوند آن روز را طولاني مي كند تا خليفه اي از خاندان رسول خدا و از فرزندان فاطمه، خلافت خدا در زمين را بر عهده گيرد. نام او مهدي به معناي هدايت يافته است و خداوند كار او را يك شبه به سامان مي رساند.         1- كليات امامت نزاع بر سر جانشيني پيامبر از نخستين مباحثي است كه پس از آن حضرت ميان مسلمانان رواج يافت. 1-گروهي معتقد بودند كه پيامبر جانشين خود را انتخاب كرده و نظريه امامت به عنوان استمرار نبوت را مطرح نموده و مي بايست از علي (ع) و ديگر پيشوايان كه از سوي پيامبر معرفي شده اند پيروي كرد. از اين نظر آنان شيعه علي (ع …

پاورپوینت جامع و کامل مهدویت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مهدویت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 102         قسمتی از پاورپوینت مهدویت مهدويت و احياي دين موعودي كه در روايات اسلامي، به آمدنش در فرجام تاريخ وعده داده شده است، نمونه صالحان صادق و خليفه الهي است كه پس از جهاني شدن ظلم، قيام كرده و زمين را پر از عدل داد ميكند…               مهدويت و احياي دين حتي اگر از عمر اين جهان يك روز بيش نمانده باشد، خداوند آن روز را طولاني مي كند تا خليفه اي از خاندان رسول خدا و از فرزندان فاطمه، خلافت خدا در زمين را بر عهده گيرد. نام او مهدي به معناي هدايت يافته است و خداوند كار او را يك شبه به سامان مي رساند.         1- كليات امامت نزاع بر سر جانشيني پيامبر از نخستين مباحثي است كه پس از آن حضرت ميان مسلمانان رواج يافت. 1-گروهي معتقد بودند كه پيامبر جانشين خود را انتخاب كرده و نظريه امامت به عنوان استمرار نبوت را مطرح نموده و مي بايست از علي (ع) و ديگر پيشوايان كه از سوي پيامبر معرفي شده اند پيروي كرد. از اين نظر آنان شيعه علي (ع …

پاورپوینت جامع و کامل مهدویت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مهدویت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 102         قسمتی از پاورپوینت مهدویت مهدويت و احياي دين موعودي كه در روايات اسلامي، به آمدنش در فرجام تاريخ وعده داده شده است، نمونه صالحان صادق و خليفه الهي است كه پس از جهاني شدن ظلم، قيام كرده و زمين را پر از عدل داد ميكند…               مهدويت و احياي دين حتي اگر از عمر اين جهان يك روز بيش نمانده باشد، خداوند آن روز را طولاني مي كند تا خليفه اي از خاندان رسول خدا و از فرزندان فاطمه، خلافت خدا در زمين را بر عهده گيرد. نام او مهدي به معناي هدايت يافته است و خداوند كار او را يك شبه به سامان مي رساند.         1- كليات امامت نزاع بر سر جانشيني پيامبر از نخستين مباحثي است كه پس از آن حضرت ميان مسلمانان رواج يافت. 1-گروهي معتقد بودند كه پيامبر جانشين خود را انتخاب كرده و نظريه امامت به عنوان استمرار نبوت را مطرح نموده و مي بايست از علي (ع) و ديگر پيشوايان كه از سوي پيامبر معرفي شده اند پيروي كرد. از اين نظر  آنان  ش …

پاورپوینت جامع و کامل مهدویت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مهدویت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 102         قسمتی از پاورپوینت مهدویت مهدويت و احياي دين موعودي كه در روايات اسلامي، به آمدنش در فرجام تاريخ وعده داده شده است، نمونه صالحان صادق و خليفه الهي است كه پس از جهاني شدن ظلم، قيام كرده و زمين را پر از عدل داد ميكند…               مهدويت و احياي دين حتي اگر از عمر اين جهان يك روز بيش نمانده باشد، خداوند آن روز را طولاني مي كند تا خليفه اي از خاندان رسول خدا و از فرزندان فاطمه، خلافت خدا در زمين را بر عهده گيرد. نام او مهدي به معناي هدايت يافته است و خداوند كار او را يك شبه به سامان مي رساند.         1- كليات امامت نزاع بر سر جانشيني پيامبر از نخستين مباحثي است كه پس از آن حضرت ميان مسلمانان رواج يافت. 1-گروهي معتقد بودند كه پيامبر جانشين خود را انتخاب كرده و نظريه امامت به عنوان استمرار نبوت را مطرح نموده و مي بايست از علي (ع) و ديگر پيشوايان كه از سوي پيامبر معرفي شده اند پيروي كرد. از اين نظر آنان شيعه علي (ع …

پاورپوینت جامع و کامل مهدویت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مهدویت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 102         قسمتی از پاورپوینت مهدویت مهدويت و احياي دين موعودي كه در روايات اسلامي، به آمدنش در فرجام تاريخ وعده داده شده است، نمونه صالحان صادق و خليفه الهي است كه پس از جهاني شدن ظلم، قيام كرده و زمين را پر از عدل داد ميكند…               مهدويت و احياي دين حتي اگر از عمر اين جهان يك روز بيش نمانده باشد، خداوند آن روز را طولاني مي كند تا خليفه اي از خاندان رسول خدا و از فرزندان فاطمه، خلافت خدا در زمين را بر عهده گيرد. نام او مهدي به معناي هدايت يافته است و خداوند كار او را يك شبه به سامان مي رساند.         1- كليات امامت نزاع بر سر جانشيني پيامبر از نخستين مباحثي است كه پس از آن حضرت ميان مسلمانان رواج يافت. 1-گروهي معتقد بودند كه پيامبر جانشين خود را انتخاب كرده و نظريه امامت به عنوان استمرار نبوت را مطرح نموده و مي بايست از علي (ع) و ديگر پيشوايان كه از سوي پيامبر معرفي شده اند پيروي كرد. از اين نظر آنان شيعه علي (ع …

پاورپوینت جامع و کامل مهدویت

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مهدویت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 102         قسمتی از پاورپوینت مهدویت مهدويت و احياي دين موعودي كه در روايات اسلامي، به آمدنش در فرجام تاريخ وعده داده شده است، نمونه صالحان صادق و خليفه الهي است كه پس از جهاني شدن ظلم، قيام كرده و زمين را پر از عدل داد ميكند…               مهدويت و احياي دين حتي اگر از عمر اين جهان يك روز بيش نمانده باشد، خداوند آن روز را طولاني مي كند تا خليفه اي از خاندان رسول خدا و از فرزندان فاطمه، خلافت خدا در زمين را بر عهده گيرد. نام او مهدي به معناي هدايت يافته است و خداوند كار او را يك شبه به سامان مي رساند.         1- كليات امامت نزاع بر سر جانشيني پيامبر از نخستين مباحثي است كه پس از آن حضرت ميان مسلمانان رواج يافت. 1-گروهي معتقد بودند كه پيامبر جانشين خود را انتخاب كرده و نظريه امامت به عنوان استمرار نبوت را مطرح نموده و مي بايست از علي (ع) و ديگر پيشوايان كه از سوي پيامبر معرفي شده اند پيروي كرد. از اين نظر آنان شيعه علي (ع …

خلاصه کتاب اقتصاد سیاسی ایران

از منابع شناخته شده و مشهور در تاریخ اقتصاد ایران در دوره معاصر کتاب دکتر محمد علی همایون کاتوزیان هست که خود نویسنده فردی شناخته شده و متخصص هست . این کتاب از فصل سوم ان به بعد خلاصه شده . از تحولات قرن نوزدهم اغاز میکند و دوره قاجار را از جهت سیاسی اقتصادی تقسیم بندی میکند به دوره های مختلف . بحثی در باب افزایش جمعیت در تاریخ ایران و مالیات و تورم و روابط بازرگانی و تجارت ایران با خارجه اطلاعات بسیار بسیار دقیق و جامعی دارد  . در ادامه درامدهای دولتی و انقلاب مشروطه ، علل و زمینه های ان و اهدافش و عاملین انقلاب ( مانند نقش علمای شیعه در جریان انقلاب )و اوضاع اقتصادی بعد از انقلاب مشروطه . سپس نویسنده به دوره رضاخان می رسد . جنبش جنگل و قرارداد 1919 از مباحث این بخش هست . روند قدرت گیری رضاخان رو مرحله به مرحله بیان میکند .سپس می رسد به مسئله نفت و دوراتن حکومت رضاشاه تا سال 1312 . توضیحاتی در باب مدرنیسم و شبهه مدرنیسم و ظهور ان در ایران . در باب مسائل اقتصادی دوران حکومت رضاشاه صحبت میکند . سپس می رسد به بخش سفوط حکومت رضاشاه . بعد از پایان این بخش به اقدامات او  و سیاست ا …

خلاصه کتاب کمبریج جلد چهارم

خلاصه کتاب بسیار بسیار مشهور تاریخ کمبریج جلد چهارم ان از ورود اعراب تا پایان دولت ال بویه . این کتاب برای دانشجویان تاریخ شناخته شده هست و از منابع و مراجع  تحقیقاتی طراز اول محسوب میشود . هر بخش از کتاب نوشته یکی از محققان مشهور جهان که متخصص ان بخش می باشد هست .  …