برنامه دیکشنری سخنگو

برنامه دیکشنری سخنگو اندروید apk …

سورس پروژه کرنومتر با vb-net

در این بخش با سورس پروژه کرنومتر با vb-net از سورس های برنامه نویسی  در خدمت شما دوستان هستیم. پروژه کرنومتر با زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت و در محیط ویژوال استودیو به صورت کاربردی طراحی و کدنویسی شده است. قسمتی از سورس کد کرنومتر با vb-net :              Visual Basic .NET Public Class FrmStopWatch

Private Sub BtnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnStart.Click
TmrStopWatch.Start()
End Sub

Private Sub BtnStop_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnStop.Click
TmrStopWatch.Stop()
End Sub

Private Sub TmrStopWatch_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TmrStopWatch.Tick
LblCount.Text = Val(LblCount.Text) + 1
If LblCount.Text = 61 Then
LblSecs.Text = Val(LblSecs.Text) + 1
LblCount.Text = 0

ElseIf LblSecs.Text = 60 Th …

سورس پروژه کرنومتر با vb-net

در این بخش با سورس پروژه کرنومتر با vb-net از سورس های برنامه نویسی  در خدمت شما دوستان هستیم. پروژه کرنومتر با زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت و در محیط ویژوال استودیو به صورت کاربردی طراحی و کدنویسی شده است. قسمتی از سورس کد کرنومتر با vb-net :              Visual Basic .NET Public Class FrmStopWatch

Private Sub BtnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnStart.Click
TmrStopWatch.Start()
End Sub

Private Sub BtnStop_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnStop.Click
TmrStopWatch.Stop()
End Sub

Private Sub TmrStopWatch_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TmrStopWatch.Tick
LblCount.Text = Val(LblCount.Text) + 1
If LblCount.Text = 61 Then
LblSecs.Text = Val(LblSecs.Text) + 1
LblCount.Text = 0

ElseIf LblSecs.Text = 60 Th …

سورس پروژه کرنومتر با vb-net

در این بخش با سورس پروژه کرنومتر با vb-net از سورس های برنامه نویسی  در خدمت شما دوستان هستیم. پروژه کرنومتر با زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت و در محیط ویژوال استودیو به صورت کاربردی طراحی و کدنویسی شده است. قسمتی از سورس کد کرنومتر با vb-net :              Visual Basic .NET Public Class FrmStopWatch

Private Sub BtnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnStart.Click
TmrStopWatch.Start()
End Sub

Private Sub BtnStop_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnStop.Click
TmrStopWatch.Stop()
End Sub

Private Sub TmrStopWatch_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TmrStopWatch.Tick
LblCount.Text = Val(LblCount.Text) + 1
If LblCount.Text = 61 Then
LblSecs.Text = Val(LblSecs.Text) + 1
LblCount.Text = 0

ElseIf LblSecs.Text = 60 Th …

سورس پروژه کرنومتر با vb-net

در این بخش با سورس پروژه کرنومتر با vb-net از سورس های برنامه نویسی  در خدمت شما دوستان هستیم. پروژه کرنومتر با زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت و در محیط ویژوال استودیو به صورت کاربردی طراحی و کدنویسی شده است. قسمتی از سورس کد کرنومتر با vb-net :              Visual Basic .NET Public Class FrmStopWatch

Private Sub BtnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnStart.Click
TmrStopWatch.Start()
End Sub

Private Sub BtnStop_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnStop.Click
TmrStopWatch.Stop()
End Sub

Private Sub TmrStopWatch_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TmrStopWatch.Tick
LblCount.Text = Val(LblCount.Text) + 1
If LblCount.Text = 61 Then
LblSecs.Text = Val(LblSecs.Text) + 1
LblCount.Text = 0

ElseIf LblSecs.Text = 60 Th …

کدهای تبدیل مبلغ از عدد به حروف

بسیاری از برنامه نویسان ایرانی برای طراحی نرم افزار مالی خود نیاز به تبدیل مبلغ از عدد به حروف دارند و به ناچار باید وقتی را جهت نوشتن الگوریتم و کدهای مربوطه کنار بگذارد. گروه برنامه نویسی عصر دیتا کدی را در خصوص رفع این مشکل طراحی کرده و توسط کدهای VB راه اندازی نموده است. در فایل زیر یک فایل اکسس و کدهای VB مربوط به آن به عنوان یک کار نمونه وچگونگی عملکرد کدها و همچنین ساختار جدول مورد نیاز در دیتابیس موجود است. تعداد فایل =2 یک فایل اکسس2007 یک فایل pdf دارای 5صفحه …

مقاله کامل مقابله با و ه-ک

فهرست مطالب فصل اول :نگاهي به هكرها و شيوه  عملكردشان مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 7 هكر به چه معناست ………………………………………………………………………………………….. 8 اهداف هكر ………………………………………………………………………………………………………. 10 روشهاي نفوذ هكرها ……………………………………………………………………………………… 17 اصول ابتدايي براي گريز از كرك شدن ………………………………………………………. 19 استفاده از FAKE PAGE ها …………………………………………………………………….. 22 مهندسي اجتماعي چيست؟……………………………………………………………………………… 25 ترو جان ها ………………………………………………………………….. …

سسسس

 سسسسسسسسسسسسسسسسس …

جدید

سورس کد پروژه مدیریت شهریه باشگاه

یکی از سورس پروژه های درخواستی کاربران ، سورس کد پروژه مدیریت شهریه باشگاه هست. در این پست سورس کد پروژه مدیریت شهریه باشگاه به زبان VB.NET رو آماده کردیم این پروژه نسبتا ساده است و امکاناتی مانند ثبت شهریه هر عضو ، کنترل و مدیریت شهریه و باقیمانده شهریه ، ثبت اعضا ، جستجوی اعضا و ویرایش آنها و … میباشد این سورس کد به شدت برای یادگیری و آموزش برنامه نویسی مفید هست و میتواند منبع خوبی برای نوشتن برنامه های این سبکی باشد پس پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید. در ادامه عکسی از محیط برنامه رو در پست گذاشته ایم. اگر به دنبال سورس بیشتر در این زمینه هستید برای یادگیری ، پیشنهاد میکنم این سورس کدها رو به عنوان منبع مشاهده کنید. …