گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سنگ

گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سنگ - پاییز 95 – 36 صفحه آزمایش اول – آماده سازی نمونه های استوانه ای آزمایش دوم – تخلخل مؤثر و تعیین وزن مخصوص آزمایش سوم – دوام وارفتگی سنگ آزمایش چهارم – آزمایش بار نقطه ای آزمایش پنجم – آزمایش تعیین مقاومت کششی غیرمستقیم برزیلی آزمایش ششم – آزمایش مقاومت تراکم تک محوری آزمایش هفتم – آزمایش تراکم سه محوری آزمایش اول را می توانید بعنوان نمونه رایگان از اینجا دانلود کنید.     [گزارش کار] آزمایشگاه مکانیک سنگ گزارشکار آزمایشگاه مکانیک سنگ شامل صورت و گزارش : 1- چکش اشمیت 2- فشار تک محوره 3- فشار سه محوره 4- تست وا رفتگی  5- جرم و حجم 6- فشار نقطه ای   شایان ذکر است که این گزارش برای درس مکانیک سنگ رشته معدن “دکتر شیرین آبادی” در دانشگاه تهران جنوب تهیه شده . … دریافت فایل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *