گزارش کارآموزی حسابداری

  گزارش کار آموزی حسابداری گزارش کار آموزی حسابداری موسسه آموزش عالیفرمت: WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات فایل: 20ترازآزمایشی :ترازآزمایشی گزارشی است که گردش و مانده حسابها رادریک محدوده زمانی به کاربرنشان میدهد که نرم افزاراین موسسه قادراست آنرابه صورت دو،چهار،شش وهشت ستونی ارائه دهدفهرستمقدمه و تشكرکلیاتکدینگ: سرفصلها مراکزصدورسند:انواع سند: مراحل صدوروثبت اسناد: چاپ اسناد بااشکال مختلف:ترازآزمایشی :دفاتردرسطوح مختلف وترکیبی:آنالیز حسابها:عملیات پایان دوره مالی:صورتهای مالیگزارش کارآموزی رسیدگی امور مربوط به تنخواهگردان و کارپردازان ،    انجام امور مربوط به چک ،کمک به قسمت امور مالی دانشجویی،آموزش نرم افزار Solutionاموال خرید اموال:تحویل اموال به جمعدار:جمعداری:عمرمفید واستهلاک اموالروش محاسبه استهلاکخروج  دارایی های اسقاطی ازانبار:محدودیت درخریدها:انبار هاطریقه خروج دارایی ازانبارخزانه داریتعریف بانکها،شعب وحسابهای جاری مختلف:تعریف صندوقهای مختلف این موسسهدسته چکها ثبت های حسابداریصورت مغایرات بانکیعوامل مغایرت بین مانده دفاتر وص …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *