گزارش كارآموزي مديريت صنعتي مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان در شركت داروسازي 105 ص

گزارش كارآموزي مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان در شركت داروسازي 105 ص   فهرست عنوان                                        صفحه مقدمه……………………………….. 2 تاريخچه شركت…………………………. 4 فصل اول : انبارداري انبار و انواع آن……………………… 7 انبار از نظر مواد و محصولات…………….. 8 انبار از نظر چگونگي نقش و ماهيت عمل…….. 8 انبار از نظر فيزيكي…………………… 9 نقش انبار……………………………. 9 اهميت انبارداري………………………. 10 انباردار…………………………….. 12 انبار مواد اوليه شركت…………………. 13 انبارهاي مواد اوليه ………………….. 14 تأمين كنندگان مواد اوليه………………. 14 كاركنان انبار مواد اوليه………………. 14 محل سازماني انبار مواد اوليه…………… 15 اهم وظايف انباردار……………………. 15 رعايت اصول ايمني در انبار مواد اوليه. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *