گزارش دورة كارآموزي وكالت

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … بسم الله الرحمن الرحيم كانون وكلاي دادگستري استان قزوينگزارش دورة كارآموزي وكالت تهيه كننده :وحيد نصيري شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوينتاريخ جلسه:22/3/81         شماره پرونده:81/488-81/999نام طرفين دادرسي:خواهانها: آقايان1-نوروز علي 2-شكراله 3-اكبر جملگي حيدري سيف اله زادهخوانده: خانم مريم نعمتي اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعيل سيف اله زادهموضوع:مهر و موم و تقسيم1-در مورخ 23/1/1380 آقايان نوروز علي، شكراله و اكبر جملگي سيف اله زاده دادخواستي به طرفيت، خانم مريم نعمتي اصالتا و اجالتا به طرفيت صغار مرحوم اسماعيل سيف اله زاده مبني بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان كه وارث مرحوم اسماعيل سيف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستري شهرستان قزوين ارائه داده و اينچنين عنوان داشته اند كه مرحوم اسماعيل سيف اله زاده برادر ما در تاريخ 25/12/1374 فوت نموده اند سپس در سال 1376 پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدني و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفايشان ارث مي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *