گزارش تخصصی بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت موجود

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :159 قسمتی از متن : پیشنهادات الف) پیشنهادات کاربردی 1) برگزاری کلاس های آموزشی جهت آشنایی مدیران با جوّ سازمانی مناسب جهت افزایش سطح رضایت شغلی معلمان این مدارس. 2) همکاری سازمان هایی چون صدا و سیما جهت آگاهی دادن در زمینه ایجاد جوّ سازمانی مناسب و افزایش رضایت شغلی در مدارس. 3) برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای معلمان و مدیران مدارس در این زمینه. ب) پیشنهادهای پژوهشی طی مراحل انجام پژوهش، پژوهشگر با موضوعات متعددی در رابطه با موضوع پژوهش خود برخورد داشته که فکر می کند می تواند هر کدام از آنها موضوع جالبی برای پژوهش های بعدی باشد که در زیر به آنها اشاره می شود. 1) ارتباط بین جوّ سازمانی مدارس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. 2) تأثیر رضایت شغلی معلمان بر نحوه یادگیری دانش آموزان. 3) تأثیر جوّ سازمانی مدارس بر میزان موفقیت مدیران. 4) تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی معلمان. 5) ارتباط بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان. 6) ارتباط بین ویژگی های شخصیتی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. منابع و مآخذ – آشفته، ا(1377) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *