کنترل دمای کوره واکینگ بیم با استفاده از روش‌های عصبی فازی در کارخانه نورد فولاد

تعداد صفحات:96 نوع فایل:word       فهرست مطالب چکیده: . 1 فصل اول: . 2 کنترل دمای کوره واکینگ بیم بر مبنای شبکه عصبی و منطق فازی   2 1-1 – مقدمه .. 3 1-1-2- ساختار کوره واکینگ بیم .. 4 1-2- اهمیت و ضرورت کنترل دمای کوره واکینگ بیم .. 7 1-3- جنبه جديد بودن و نوآوري روش ارائه‌شده .. 7 1-4- شرح روش ارائه‌شده .. 7 1-5- اهداف مشخص روش ارائه‌شده .. 8 1-6- تاریخچه سیستم‌های فازی .. 8 1-6-1- تعریف سیستم‌های فازی .. 10 1-6-2- انواع سیستم‌های فازی .. 11 1-6-2-1- سیستم فازی خالص .. 11 1-6-2-2- سیستم فازی تاکاگی ـ سوگنو و کانگ .. 12 1-6-2-3- سیستم‌های فازی با فازی ‌ساز و غیر فازی ساز .. 12 1-6-3- مجموعه‌های فازی‌ .. 13 1-6-4- كنترلر فازی .. 15 1-6-5- عملکردهای سیستم فازی .. 16 1-6-6- طبقه‌بندی فازی .. 17 1-6-7- کاربردهای سیستم‌های فازی .. 18 1-6- 8- زمینه‌های تحقیق عمده در تئوری فازی .. 20 1-7- شبكه عصبي زیستی .. 22 1-7-1- ساختار نورون .. 22 1-7-1- شبک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *