کنترل آرایش پرواز دو ماهواره با روش کنترل تطبیقی غیر خطی مدل مرجع

در سیستم فضایی توزیع شده که آرایش پرواز ماهواره ها نمونه ای از این سیستم می باشند،می توان برای انجام ماموریت های مختلفی طراحی و پیاده سازی شوند،از جمله در زمینه ارتباطات ،افزایش مدت زمان مشاهده زمین ،عکس برداری برجسته در چندین زاویه،تداخل سنج ناوبری،افزایش گستره سنتز برای رادارها کاربرد دارند در این مقاله ابتدا به معرفی دینامیک غیر خطی نسبی بین دو ماهواره م یپردازیم سپس با در نظر گرفتن فرضیاتی معادلات غیر خطی حاکم بر سیستم خطی خواهند شد… این مقاله pdf و 7 صفحه می باشد. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *