کتاب Case Files Family Medicine – ویرایش چهارم (2016)

کتاب Case Files Family Medicine – ویرایش چهارم ناشر کتاب: (2016) McGraw-Hill فایل PDF به زبان انگلیسی و در 691 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، تمام رنگی و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است.           توضیحات ناشر کتاب:   R EAL-LIFE CASES FOR THE FAMILY MEDICINE CLERKSHIP You need exposure to high-yield cases to excel in the family medicine clerkship and on the shelf exam. Case Files® Family Medicine presents 60 real-life cases that illustrate essential concepts in family medicine. Each case includes a complete discussion, clinical pearls, references, definitions of key terms, and USMLE-style review questions. With this system, you’ll learn in the context of real patients, rather than merely memorize facts  60 Cases with USMLE-style questions help you master core competencies to excel in the Clerkship and ace the shelf exams  Clinical pearls highlight key points  Primer teaches you how to approach clinical …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *