کارگاه دستور زبان انگلیسی

اموزش دستور زبان انگلیسی   زمان حال ساده قیدهای تکرار نامعین زمان گذشته ساده ادغام دو جمله مشابه با کاهش گروه فعلی جمله دوم زمان آینده استمراری زمان حال استمراری شبه جمله های تاییدی / انکاری زمان گذشته استمراری تعدد افعال در جمله زمان حال کامل ساده – ماضی نقلی زمان حال کامل استمراری زمان گذشته کامل ساده – ماضی بعید زمان گذشته کامل استمراری زمان آینده کامل ساده تعدد مفعول در جمله زمان آینده در گذشته ساده – مضارع التزامی زمان آینده در گذشته کامل ساده – ماضی التزامی مقایسه صفت ها وقیدها کلمه های پرسشی حروف ربط هم آیند شکل فعل بعد از کلمه های پرسشی فعل های دو کلمه ای تشدید کننده ها صفت های فاعلی و مفعولی جمله واره های موصولی افعال حسی فعل های کمکی معین کاهش جمله واره های موصولی وجه مجهول جمله های شرطی جمله های نقل قول   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *