کاربرد نورومارکتینگ ( بازاریابی عصب پایه ) در سیاست

چکیده : نورومارکتینگ، نوروادورتایزینگ و واژه هایی از این دست، متکی بر کاربرد عصب شناسی در بازاریابی، و کاربرد عصب شناسی در تبلیغات می باشد. نورومارکتینگ به بازاریابان اجازه می دهد تا بدانند مردم چه کالایی را خریداری میکنند. از آن مهمتر آنکه، اگر قرار است کالایی بیشتر بفروشد، بهتر است چه ویژگیهایی داشته باشد تا مغز خریداران، این ویژگیها را به گونه ای پردازش کند که به خرید بیشتر بینجامد. نوروادورتایزینگ به تبلیغات چی ها اجازه می دهد تا بدانند مردم چه تبلیغی را می پسندند، یا مورد علاقه آنها نیست. از آن مهم تر آنکه، اگر قرار است تبلیغی بیشتر جلب توجه کند، بهتر است چه ویژگی هایی داشته باشد تا این ویژگی ها را مغز به گونه ای پردازش کند که به جلب توجه بیشتر بینجامد. این نگاه سبب شد تا کارگزاران سیاسی به ویژه ستادهای انتخاباتی رؤسای جمهور امریکا بر آن باشند که از نورومارکتینگ و نوروادورتایزینگ در عالم سیاست به ویژه انتخابات، حداکثر استفاده را بکنند. هدف آن بود که رئیس جمهوری را به مردم بفروشند؛ یعنی بتوانند آرای بیشتری از مردم را به نفع شخص خاصی جلب کنند. مطالعه پیش رو آشکارا نشان می دهد چ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *