پزشکی از راه دور

        درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به پزشکی از راه دور می باشد. این مقاله دارای 53 صفحه و به صورت  PDF و word   می باشد.   فهرست مطالب چكیده 1. مقدمه 2. تعاریف و اصطلاحات 1-2. Healthcare Provider 2-2. اجزای Telehealth 1-2-2. Telemedicine 2-2-2. Education 3-2-2. Informatics 3. تعریف پزشكی از راه دور 1-3. تاریخچه پزشکی از راه دور 2-3. کاربرد اصلی پزشکی از راه دور 4.Telemedicine 1-4. انواع Telemedicine 2-4. اهدافTele Medicine و سلامت الکترونیک 3-4. مشكلات و موانع موجود در راه توسعه Telemedicine 1-3-4. مشکلات موجود در راه توسعه Telemedicine 2-3-4. موانع عمده موجود در راه توسعه Telemedicine 5. انواع خدمات Tele Medicine 1-5. مشاوره از راه دور 2-5. آموزش الكترونیكی 3-5. پایش از راه دور 1-3-5. رادیولوژی از راه دور 1-1-3-5. سیستم های تصویرگری 2-1-3-5. اخذ داه ها 3-1-3-5. كنترل كننده PACS 4-1-3-5. نحوه ارتباط 1-4-1-3-5. دستگاههای بایگانی و ارتباط تصویری ( PACS )، رادی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *