پروژه و تحقیق-تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی-در 35صفحه-docx

فهرست مقدمه. 3 چگونگي يادگيري اجتماعي. 4 پيشينه نظريه‌هاي يادگيري.. 5 بازگشت.. 6 يادگيري كاروري و جانشيني. 7 يادگيري و عملكرد 8 جنبه غريزي تقليد 8 جنبه رشدي تقليد 9 شرطي بودن تقليد 9 رفتار ابزاري بودن تقليد 10 انواع یادگیری.. 10 اختلال یادگیری.. 11 عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 11 نظریه‌های یادگیری.. 14 یادگیری چیست ؟ 14 خوگرفتن و حساس شدن. 15 بازتاب و غریزه 16 یک تعریف تغییر یافته از یادگیری.. 17 شرطی سازی وسیله ای.. 17 یادگیری و بقا 18 چرا به مطالعه یادگیری بپردازیم 18 اقسام یادگیری.. 21 خوگیری (habituation) 22 حافظه (memory) 23 تقلید (imitation. 23 دیدکلی. 23 ویژگی‌های یادگیری.. 24 تغییر در رفتار 24 پایداری نسبی. 24 توانایی‌های بالقوه 24 تجربه. 24 یادگیری یا وراثت.. 25 نظریه‌های یادگیری.. 25 تداعی گرایی (Associationism). 25 یادگیری اجتماعی (Social Learning). 25 شناخت گرایی (Cognitiveism). 26 حافظه و یادگیری.. 26 فیزیولوژی یا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *