پروژه مالی شرکت مجتمع صنعتی نمک ید دار

فهرست مطالب    کلیاتی در راستای شناسایی محصول  مقدمه 1-2 تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی یددار 2-2 کالاهای قابل جانشین 2-3 بررسی بازار و قیمت فروش:    بررسی و برآوردهای فنی  مقدمه  1-3 ارائه روشهای مختلف تولید: 2-3 تشریح جامع فرآیند منتخب: 3-3 بررسی استگاهها و شیوه های کنترل کیفیت: 4-3 تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد: 5-3 برآورد میزان مصرف مواد اولیه: 6-3 دستگاهها و تجهیزات خط تولید: 7-3 تجهیزات و تأسیسات عمومی 8-3 نیروی انسانی 9-3 محاسبه زیربنا و مساحت مورد نیاز: 10-3 زمان بندی اجرای پروژه     بررسیهای مالی و اقتصادی مقدمه 1-4 اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن 2-4 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن: 3-4 کل سرمایه گذاری: 4-4 هزینه های تولید: 5-4 صورت های مالی و شاخص های اقتصادی طرح: 6-4 ارزیابی مالی و اقتصادی طرح: ضمیمه   مقدمه: نمک طعام نامی است عام که بر کلرید سدیم اطلاق می شود. نمک طعام محصولی است متبلورف شور مزه و بدون بو که عمدتاً از کلریدسدیم تشکیل شده است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *