پروژه سرقت،زمينه‌هاي فردي و اجتماعي وراهكارهاي پيشگيري از‌‌‌‌‌ آن. doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 55 صفحه   چکیده: رشدجرائم درجامعه شتاب فزاينده‌اي به خود گرفته است و اين امر در مورد تمامي جرائم صدق مي‌كند. دلايل متعددي براي اين پديده ذكر كرده اند، ولي آنچه مسلم مي‌باشد آنكه گسترش روند خصو‌صي‌‌سازي، كاهش خدمات رفاه اجتماعي و رشد بيكاري دراين زمينه تأثير قاطع داشته ‌است.  هدف از انجام تحقيق حاضر شناسايي عوامل زمينه ساز و مرتبط با بروز سرقت مي‌باشد. ترديدي نيست كه براي پيشگيري ‌يا مبارزه با هر پديده‌اي ابتدا بايد خود آن و عوامل مربوطه را شناخت. درهمين راستا با انجام این تحقيق گسترده برمبناي مصاحبه به مطالعه عوامل مرتبط با جرم سرقت بين مجرمين سرقت پرداخته تا گامي درجهت تحقق اهداف مذكور برداشته شود.   مقدمه: انسان موجودي است كه در اجتماع بدنيا مي آيد و همين دنيا آمدن يعني با چند نفر زيستن و اجتماعي شدن . او ارزشها ، ملاكها و رفتارها را ياد مي گيرد و اين روند برايش مزايايي دارد ، ليكن نكته مهم اينجاست كه اين روند هميشه ارمغان آور نيست . ارتباطات ، محي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *