پروژه روش های آماری تخمین پارامتر های سینتیکی (ثوابت ارنیوس – درجه واکنش – ثابت سرعت – رابطه سرعت)

              نوع فایل: word قابل ویرایش 62 صفحه   مقدمه: شعله ها فقط در ترکیب ها و مخلوط های شیمیایی تکثیر و گسترش می یابند که قادر به واکنش سریع باشند تا بتوان آنها را انفجاری یامنفجر شوندهدر نظر گرفت. علاوه بر این عبارت انفجاری به معنی واکنش سریع است از نقطه نظر احتراق گرایش و توجه به پدیده جنبش شناسایی شیمیایی بیشتر متمرکز است بر شرایطی که در آن سیستم های شیمیایی واکنش های انفجاری را انجام می دهند. اخیراً گرایش بسیار زیادی به سرعت و نیز مکانیزم های واکنش های شیمیایی پایدار پیدا شده است چون اکثریت آلوده کننده های پیچیده در نقطه پایداری و اغلب در دمای کمتشکیل می شوند. این قابلیت ها و یژگی های جنبش شناسی یا انرژی جنبشی شیمیایی که به وضوح در پدیده احتراق رخ می دهند در این بخش مطالعه می شوند. برای درک دقیقتر هر یک از این جنبه ها و پوشش طی این موضوع به هر یک از کتب در زمینه انرژی جنبشی شیمیایی می توان مراجعه کرد که برخی از آنها در منابع ذکر شده است.   فهرست مطالب: انرژی شیمیایی مقدمه سرعت واکنش ها و وابستگی آنها به دما عبارت سرعت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *