پروژه رشته حقوق با موضوع قواي قاهره و آفات ناگهاني. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 60 صفحه   مقدمه: اثر دخالت قوة قاهره را بايد در جايي كه علت منحصر حادثة زيانبار است با موردي كه يكي از اسباب آن محسوب مي‌شود جداگانه بررسي كرد: 1- در صورتي كه ثابت شود زيان مورد درخواست در نتيجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سيل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوي از مسؤوليت معاف مي‌شود، هر چند كه مسؤوليت او به موجب قانون مفروض باشد، زيرا، معلوم مي‌شود كه او در ايجاد ضرر دخالتي نداشته است. براي مثال، اگر اتومبيلي را سيل ببرد و در اثر برخورد اتومبيل خانه‌اي ويران شود، مالك اتومبيل مسؤول نيست. همچنين، اگر برق پمپ بنزيني را به آتش بكشد و در نتيجه دكان همسايه نيز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زيان همسايه نيست. اين قاعده در مواردي كه قانون تضمين حفظ مالي را بر عهدة كسي تحميل كرده است اجرا نمي‌شود. چنان كه در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بين ببرد، همة‌كساني  كه در تجاوز به مال ديگري دست داشته‌اند، حتي آنان كه ندانسته مال مغضوب را خريده‌اند، مسئول تلف عين و من …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *