پروژه تعريف ISO 9001-2000در خط توليد doc .Disa

              نوع فایل: word قابل ویرایش 115 صفحه   مقدمه: آنچه كه گذشتگان برايمان ميراث گذاشتند، و بزرگترين سرماية ما آيندگان است، بي‌شك توليدات علمي و فرهنگي و آثار بجا ماندة دانشمندان قديم است. شايد در مقطعي از تاريخ دچار تطاول شديم. حتي نتوانستيم نه آنكه آنرا حفظ كنيم بلكه به نقصان و كاستي رسيديم. گاهي به گذشته كه مي‌انديشيم چنان غرق غرور و شعف مي‌شويم كه امروز ايران (عصر معاصر، بويژه دورة قاجار) را به نسيان مي‌سپاريم. حتي آيين زرتشت نيز ضمن بيان ج هان‌بيني توحيدي به يك ايدئولوژي ج هان شمول مي‌پردازد. آري: پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك. اين موضوع به غايت از لحاظ مذهبي، فرهنگي و اجتماعي قابل تعريف با نظام‌ هاي كنترل كيفيت مي‌باشد و بوضوح ملموس است. با گريز به گذشته و يادآوري غناي فرهنگ، سنن و آداب ايراني در گذشته و همينطور زمان حال خواستيم آيند هاي مبتني بر اين پيشينه را به تصوير بكشيم. از سويي استاندارد هاي ج هاني مدني و فرهنگي كه راه درازي تا تكامل را در پيش دارند، از قديم تاكنون بخش اعظمي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *