پروژه تحقیقاتی کلیات تعارض قوانین

فهرست مطالب: مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین   عوامل پیدایش تعارض قوانین رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها   اصطلاحات تعارض قوانین قواعد حل تعارض روش حلّ تعارض قوانین نتیجة بحث:  رابطة بین سیستمهای حل تعارض احاله مسائل مهم تعارض قوانین وضعیت ( Etat ) اهلیت ( Capacite )   رابطه بین وضعیت و اهلیت قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه در ایران پاره ای از موضوعات احوال شخصیه اموال اسناد و قراردادها   مقدمه: مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *