پروژه تحقیقاتی سد و انواع سدها

پروژه تحقیقاتی درس جغرافیای جهانگردی    فهرست مطالب: فصل اول: اهداف سدسازی و انتخاب ساختگاه مناسب 1-   تاریخچه سدسازی در ایران و جهان 2-   اهداف سدسازی 3-   طبقه بندی انواع سدها 4-   انتخاب نوع سد مناسب برای ساختگاه 5-   مطالعه، تحلیل و بررسی انواع سدها فصل دوم: سدهای بتنی (Concrete Dams) 1-   سدهای بتنی وزنی (Concrete Gravity Dams) 2-   سدهای بتنی قوسی (Concrete Arc Dams) 3-   سدهای بتنی پایه دار (Concrete Buttress Dams) فصل سوم: سدهای خاکی (Soil Dams)  1-   مقدمه 2-   اصول کلی طراحی سدهای خاکی 3-   انواع سدهای خاکی 1-3 سدهای خاکی با تیپ همگن 2-3 سدهای خاکی با تیپ مطبق (مغزه دار) 3-3 سدهای خاکی با تیپ دیافراگمی فصل چهارم: سدهای سنگریز (Rock Fill Dams) 1-   تعریف سنگریز 2-   لزوم استفاده از سدهای سنگریز و عملکرد آنها 3-   مقایسه سدهای خاکی با سدهای سنگریز فصل پنجم: سدهای ( Role Compact Concrete Dams RCC ) (طراحی و اجراء) 1- &nbs …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *