پروژه تحقیقاتی جغرافیای سیاسی امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

– شامل سه فصل اول فهرست: مقدمه فصل اول؛ کلیات تحقیق 1-1 طرح مسئله 1-2 هدف تحقیق 1-3 اهمیت تحقیق 1-4 فرضیه  تحقیق 1-5 قلمرو تحقیق 1-6 روش شناسی تحقیق 1-7 محدودیت های تحقیق 1-8 ساختار تحقیق 1-9 کلیه واژگان فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق 2-1- جغرافیای تاریخ، اجتماعی و امنیتی 2-1-1 – پیشینه نژادی ـ تاریخی 2-1-2 – بررسی جغرافیایی و بستر اجتماعی ـ آیینی کردها 2-2 – پراکندگی کردها 2-2-1- کردهای ترکیه 2-2-2- کردهای عراق 2-2-3- کردهای ایران 2-2-4- کردهای سوریه 2-2-5- بررسی مهاجرت کردها به جمهوری های سابق شوروی و غرب 2-3- موقعیت ژئوپولیتیکی کردستان عراق 2-4- بررسی ترتیبات ژئوپولیتیکی ـ نظامی کردستان عراق فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کردستان از شکل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث 3-1- پایان قیومیت انگلستان و شکل گیری عراق 3-2- مفاد قرارداد 1970 بین کردها و رژیم عراق 3-3- جنگ ایران و عراق و وضعیت کردها 3-4- جنگ دوم خلیج فارس و کردها 3-5- تحولات داخلی کردستان مستقل 3-6- سیاست خاورمیانه ای امریکا و مسئله کردستان 3-7- کردستان و فدرالیسم فصل چهارم؛ اثبات فرضیات 4-1- برر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *