پروژه تحقیقاتی جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

  فهرست‌ مطالب‌: مقدمه‌ بخش اول: تعاریف و کلیات فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌ گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌ فصل دوم: کلیات گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌ گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌ تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ فصل سوم: جرم کلاهبرداری گفتار اول‌: تعریف‌ گفتار دوم‌: عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کلاهبرداری‌ بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی) فصل اول: تعریف گفتار اول‌: الف)تعریف‌ کلاهبرداری‌ سنتی‌ ب‌) تعریف‌ اینترنت‌ گفتار دوم‌: تعریف‌ کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌) گفتار سوم‌: تفاوت‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ گفتار چهارم‌: مقایسه‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبردای‌ سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌ فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای فصل سو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *