پروژه تحقیقاتی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: کلیات 1-مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست 2-تاریخچه قانونگذاری بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست 1-عنصر قانونی 1-1- ماده688 قانون مجازات اسلامی 1-2- آلودگی آب 1-3- آلودگی هوا 1-4- آلودگی صوتی 1-5- آلودگی خاک 1-6- آلودگی شیمیایی وهسته ای 1-7- آلودگی ناشی از زباله ونخاله 1-8- آلودگی ناشی از پسماندها 2-عنصر مادی 2-1- رفتار مرتکب 2-1-1-  فعل 2-1-2ترک فعل 2-2- موضوع جرم 2-3- وسیله 2-4- نتیجه 2-5- رابطه سببیت 3-عنصر معنوی 3-1 جرم عمدی 3-1-1- جرم عمدی مقید 3-1-2- جرم عمدی مطلق 3-2- جرم غیر عمدی 4- جمع بندی نتیجه گیری فهرست منابع   مقدمه محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *