پروژه تحقیقاتی تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل

فهرست مطالب: مقدمه تعریف نمایندگی حقوقی عناصر نمایندگی حقوقی انواع نمایندگی حقوقی انقضای نمایندگی حقوقی جایگاه نهاد نمایندگی در فقه اسلامی نمایندگی حقوقی در نظام های حقوقی جهان مفهوم تجاری نماینده حقوقی نمایندگی حقوقی بانک ها و شرکت های دولتی مبانی افتراق عقد وکالت با نهاد نمایندگی جمع بندی و نتیجه گیری فهرست منابع و مآخذ   مقدمه: نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایج‌ترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به‌موجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را به‌نام و به‌حساب دیگری (شخص اصیل) می‌یابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل می‌شود. بدین‌ترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.نمایندگی حقوقی در کنار عقد وکالت، دو نهاد مهم و پرکاربرد در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *