پروژه تحقیقاتی بیمه

فهرست: مبحث اول: تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن گفتار اول  : تعاریف گفتار دوم: ارکان و  اصطلاحات مهم بیمه مبحث دوم: تاریخچة پیدایش و سیر تحول بیمه گفتار اول: سابقة تاریخی بیمه در جهان گفتار دوم: تاریخچة بیمه در ایران مبحث سوم: ماهیت حقوقی و اصول اساسی بیمه گفتار اول: حقوق بیمه گفتار دوم: ماهیت حقوقی بیمه گفتار سوم: اصول اساسی بیمه مبحث چهارم: حکم شرعی بیمه مبحث پنجم: انواع بیمه گفتار اول: بیمه اموال گفتار دوم: بیمه مسئولیت مبحث ششم: روابط میان مؤسسات بیمه گفتار اول: هم‌بیمه‌گی (بیمه مشترک) گفتار دوم: بیمه اتکایی منابع به صورت پاورقی   مقدمه: تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آندر این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.  گفتار اول  تعاریفدر اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و… در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *