پروژه تحقیقاتی بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

مقاله بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین   فهرست مطالب چکیده اشاره تعاریف مبحث اول بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین الف: وسایل فیزیکی ب:وسایل شیمیایی الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی ب: خطای جزایی در سقط جنین وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف وضعیت سقط جنین در ایران مجازات سقط جنین الف )مجازات افراد غیرمتخصص ب) مجازات افراد متخصص ج)مجازات سقط جنین توسط مادر نظر فقها در مورد سقط جنین مجوز شرعی و قانونی سقط جنین منابع   چکیده: بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی ج …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *