پروژه تحقیقاتی بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

فهرست: مقدمه فصل اول: بیان مسئله هدف کلی اهداف جزئی متغیر وابسته متغیر مستقل نمودار تحلیلی فرضیات جامعه آماری نمونه و شیوه نمونه گیری ایزار و روش های جمع آوری اطلاعات روش تحقیق فصل دوم: تعاریف تعریف منطقه تعریف دوگانگی منطقه‌ای معیارهای تعیین دوگانگی پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی شاخصهای توسعة صنعتی شاخصهای توسعه کشاورزی شاخصهای اشتغال فصل سوم: جامعة آماری نمونه و شیوة نمونه‌گیری ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات روش تحقیق زمینه‌یابی آنالیز تاکسونومی ویژگیهای روش تاکسونومی فصل چهارم: نتایج تحقیق پیشنهادات و ارائة طریقها  فهرست منابع   مقدمه تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push  Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ث …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *