پروژه تحقیقاتی بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

فهرست: عنوان فصل اول: تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول 1- برنامه پنج ساله اول و مالیاتها 2- بررسی درآمد های مالیاتی درطول برنامه اول فصل دوم: بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه 1- مالیات بر درآمد 2- مالیات بر حقوق 3- مالیات بر مشاغل فصل سوم: بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه 1- مالیات بر مصرف و فروش فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات فهرست منابع و مأخذ   مقدمه:   برنامه پنج ساله اول و مالیاتها: برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلندمدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست. بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید. برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *