پروژه بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان

              نوع فایل: word قابل ویرایش 90 صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان مشهد انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه می باشد که شامل سؤال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است : الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد. ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *