پروژه بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

              نوع فایل: word قابل ویرایش 105 صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان (دختر و پسر)دوم و سوم پایه متوسطه شهر فیروزآباد صورت پذیرفت . بدین منظور فرضیه های زیر مطرح گردیدند : 1- بین عزت نفس با پرخاشگری رابطه معکوس وجود دارد . 2- بین عزت نفس با پرخاشگیری در پسران رابطه معکوس وجود دارد . 3- بین عزت نفس و پرخاشگری در دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد . 4- بین دختران و پسران در عزت نفس تفاوت وجود دارد . 5- بین دختران و پسران در پرخاشگری تفاوت وجود دارد . به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از بین 2187 نفر دانش آموز شامل 150 نفر پسر و 150 نفر دختر پایه دوم و سوم دبیرستان شهر فیروزآباد نمونه ای با حجم 350 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه های عزت نفس کوپر اسمیت و پرخاشگری AQ آرنولد اچ باس و مارک پری اطلاعات جمع آوری شد . نتایج نشان می دهد که : بین عزت نفس و پرخاشگری رابطه معناداری (در جهت معکوس ) وجود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *