پروژه بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان

                نوع فایل: word قابل ویرایش 45 صفحه   چکیده: شيوع نسبتا” بالاي عفونت ادراري در كودكان (5ـ3 درصد دختران و 1درصد پسران)و از طرفي عوارض مهم عدم درمان آن موجب مي شود كه به دنبال عوامل مؤثري جهت پيشگيري از آن باشيم كه يكي از عوامل مؤثردر اين زمينه آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري در كودكان مي باشد. به اين منظور اين مطالعه با هدف بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري در كودكان انجام شد. اين مطالعه مقطعي در سال1385  به مدت 6 ماه،  (اول مهر تا پايان اسفند ماه) بر روي 125 نفر مادري كه كودكانشان با تشخيص عفونت ادراري در بخش اطفال در بيمارستان قدس قزوين بستري بودند ، انجام شد و براي هر مادري پرسشنامه اي شامل دو بخش مشخصات فردي و آگاهي تكميل شد. آگاهي اكثر مادران (6/65 درصد) در حد متوسط بود. بين ميزان آگاهي مادران با سطح تحصيلات ، سن، تعداد فرزندان ومنبع به دست آوردن اطلاعات ارتباطي مشاهده نشد. بين ميزان آگاهي مادران و و اظهارات آنها مبني بر اينكه از قبل راجع به ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *