پروژه بررسي رابطه بين اعتماد به نفس و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

                نوع فایل: word قابل ویرایش 15 صفحه   چکیده: موضوعي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته عبارست است رضايت مندي و عملكرد دانشجويان دختر رشته تجربيدانشگاه آزاد ايذهمي باشد در اين رابطه فرضيه هاي مورد نظر عبارتند از اينكه چه رابطه اي بين رضايت مندي و عملكرد دانشجويان. و فرضيه دوم عبارت است از اينكه بين دانشجويان پسر و دخترچه عملكردي در طول يك ترم گذشته داشته اند . فرضيه سوم : اين عملكرد تا چقدر در تحصيل و يا عدم تحصيل دانشجويان موثر است . فرضيه چهارم : اين رضايتمندي و عملكرد تا چقدر در روحيه دانشجويان پسر و چقدر در روحيه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد ايد تاثير گذاشته . براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري تجزيه و تحليل واريانس دو راهه و استفاده از آزمونهاي پسين با مقايسه هاي چند گانه استفاده شده است نتيجه بدست آمده از اين تحقيق اين است كه بين اشتغال والدين در آموزش و پرورش و عملكرد تحصيلي فرزندان رابطه معنا دار وجود دارد . لازم به ذكر است فرضيه ششم كه عبارت است از بين دانش آموزان پسر داراي پدران شاغل فرهنگي و غير …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *