پروژه بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تیزهوش و عادي

<!–StartFragment–>               نوع فایل: word قابل ویرایش 73 صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: پژوهش حاضر به بررسي تفاوت اضطراب بين دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي در دوره راهنمايي تحصيلي در ناحيه 6و 7 مشهد در سال تحصيلي 85 پرداخته است. جامعه آماري كليه دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي در ناحيه6 كه 24 مدرسه بود ،1 مدرسه به نام راهنمايي تحقيقي به عنوان دانش آموز عادي و 1 مدرسه از ناحيه 7 با عنوان مدرسه راهنمايي نمونه آرميتا مصلي نژاد (تيزهوش) در نظر گرفته شد. نمونه آماري 150 نفر مي باشد كه شامل 75 دانش آموز عادي و 75 دانش آموز تيزهوش به صورت كاملا تصادفي انتخاب شده اند و از سه پايه تحصيلي اول، دوم و سوم در مقطع راهنمايي هستند. روش تحقيق به صورت همبستگي، مقايسه اي مي باشد و براي بررسي تفاوت اضطراب بين دانش آموزان ، ابتدا براي جمع آوري اطلاعات لازم در اين زمينه از تست استاندارد كتل استفاده شده است، پس از تهيه و تنظيم نمره اضطراب بدست آمده و محاسبه ميانگين هر گروه به صورت مستقل، بدست آوردن نمره حداكث …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *