پروژه بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

<!–StartFragment–>               نوع فایل: word قابل ویرایش 145 صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است. فرضيات پژوهش عبارتند از: 1-         گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان را افزايش مي دهد. 2-         گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش آموزان را سبب مي‌شود. 3-         گذراندن درس مهارت هاي زندگي، موجب پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي‌شود. 4-         گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش مي دهد. 5-         گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش مي ده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *