پروژه بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاكهاي ازدواج در بين دانشجويان

              نوع فایل: word قابل ویرایش 170 صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: از آنجايي كه بررسي و شناخت ملاكهاي همسرگزيني موجبات تشكيل خانواده سالم را براي جوانان در آستانه ازدواج فراهم مي سازد، بسيار حائز اهميت است. لذا در اين پژوهش سعي شده به مهم ترين ملاكهايي كه در همسرگزيني افراد تحصيل كرده نقش دارند اشاره گرديده و ميزان تأثيرگذاري هر يك از اين عوامل در امر ازدواج بررسي و شناخته شود. در اين راستا، هدف تحقيق “بررسي ميزان تأثير پذيري ملاكهاي ازدواج از ميزان تحصيلات (دانشگاهي) است”. چارچوب تئوريك اين بررسي را ديدگاههاي همسان همسري، مجاورت مكاني و تئوري مبادله تشكيل ميدهند ، بر اساس اين تئوريها فرضياتي مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در اين پژوهش بواسطه ويژگي موضوع مورد مطالعه از روش “پيمايش” بعنوان يك روش تحقيق مناسب اين قبيل تحقيقات استفاده شده و ابزار گردآوري اطلاعات نيز پرسشنامه مي باشد، كه در بين يك نمونه (196) نفري از دانشجويان کارشناسی ترم اول و دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اج …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *