پروژه استاتیک -16 صفحه

مشخصات فایل عنوان: پروژه استاتیک قالب بندی: word تعداد صفحات:16   محتویات عنوان مقاله: پروژه استاتیک یک کامیون به وزن  روی یک کلک قرار دارد . فرض کنید هر یک از چرخهای جلو  وزن کامیون و هر یک از چرخهای عقب وزن کامیون را حمل می کنند . این کلک دارای دو تیر طولی می باشد که به فاصله  متر از یکدیگر قرار دارند و هر یک نصف وزن کامیون را تحمل می کنند . این دو تیر طولی خود در روی دو دسته چوب به هم بسته شده که شناوری کلک را تامین می کنند تکیه دارند . اگر فرض کنیم که نیروهای عکس العمل تکیه گاهی به صورت گسترده یکنواخت در روی سطح تماس وارد شوند . مطلوبست رسم دیاگرام  لنگر خمشی و نیروی برشی برای هر یک از تیرها .   ۳)تنش های موجود بر روی یک المانی از سطح مطابق شکل زیر می باشد مطلوبست : الف-تنش های اصلی و صفحات اصلی و نمایش تنش ها بر روی المان سطح ج-تنش های قائم و برشی بر روی صفحه ای که با افق زاویه  می سازد .ب-تنش برشی حداکثروضخامت مربوطه و تنش های قائم همراه با آن و نمایش تنش ها بر روی سطح المان د-نتایج بدست آورده از طریق محاسبه بر روی مومبر تشریح گر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *